De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. 

Voorlopige agenda Welstandscommissie donderdag 16 september

Aanvangstijd 09.45 - 11.30 uur, digitaal via Teams

Zaaknummer 2021/0773 

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het bouwen van 4 woningen
 • Locatie: E. Ludenstraat 44 (gebied 4d)
 • Aanvang: 10:00 uur

Zaaknummer 2021/0704 

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het plaatsen van een kokoswall
 • Locatie: Bovenmaatweg 94 (gebied 1)
 • Aanvang: 10:30 uur

Zaaknummer 2021/0640 

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het vervangen van de kozijnen en het aanpassen van de entree Zenderkerk
 • Locatie: Borneolaan 30 (gebied 1)
 • Aanvang: 11:00 uur