De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. 

Definitieve agenda Welstandscommissie donderdag 24 november

Tijd: 08.45 - 11.00 uur, digitaal via Teams.

Omgevingsvergunning 2022/1824

 • Start: 09.00 uur
 • Omschrijving: het verbouwen van een winkel en het wijzigen van de voor- en zijgevels
 • Locatie: Hellingstraat 16 (4c beschermd dorpsgezicht)

Vooroverleg-/Concept-aanvraag 2022/1809 

 • Start: 09.30 uur
 • Omschrijving: het ontwikkelingen van twee vrijstaande woningen 
 • Locatie: Naarderstraat 298 (2a oude linten)

Vooroverleg-/Concept-aanvraag 200266

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument 
 • Locatie: Zeeweg 46 (4c beschermd dorpsgezicht)

Omgevingsvergunning 2022/1937

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het opnieuw voegen van de zijgevel van het gemeentelijk monument
 • Locatie: Schoolstraat 9 

Omgevingsvergunning 2022/1938

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het opnieuw voegen van de gevels van het gemeentelijk monument
 • Locatie: Schoolstraat 5