De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. 

Definitieve agenda Welstandscommissie donderdag 25 april

Tijd: 09.00 - 12.00 uur, digitaal via Teams

Vooroverleg-/Concept-aanvraag 2022/1838

 • Start: 09.30 uur
 • Omschrijving: het nieuw bouwen van een woning - afwijken van bouwregels en bestemmingsplan
 • Locatie: Nieuwe Bussummerweg 186 (gebied 2a oude linten)

Omgevingsvergunning 2023/2313

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het aanpassen van de slagerij naar een kapsalon en het verbouwen van het pand
 • Locatie: Kronenburgerstraat 23 (gebied 4d beschermd dorpsgezicht)

Vooroverleg-/Concept-aanvraag 2023/2321

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het plaatsen van twee dakkapellen
 • Locatie: Schoolstraat 4 (gemeentelijk monument in dorpsgezicht)

Omgevingsvergunning 2023/2346

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het vernieuwen van de voordeur en kozijnen aan de voorzijde van de woning 
 • Locatie: Hellingstraat 3 (gebied 4c beschermd dorpsgezicht)

Omgevingsvergunning 2023/2284

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het vergroten van de bestaande dakkapel 
 • Locatie: Valkenaarstraat 88 (gebied 4d beschermd dorpsgezicht)

Omgevingsvergunning 2023/2345

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk monument
 • Locatie: Vissersstraat 96 (gemeentelijk monument in dorpsgezicht)

Omgevingsvergunning 2023/2331

 • Start: geen afspraak
 • Omschrijving: het plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel van het gemeentelijk monument 
 • Locatie: Zeeweg 34 (gemeentelijk monument in dorpsgezicht)