De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. 

Definitieve agenda Welstandscommissie donderdag 11 augustus

Tijd: 09.00 - 12.00 uur, digitaal via Teams.

Zaaknr: 2022/1582 

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het plaatsen van een reclamebuisframe aan de gevel
 • Locatie: Bovenmaatweg 1 (gebied 1)
 • Aanvang: geen afspraak

Zaaknr: 2022/1436

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het ontwikkelen van twee bedrijfsverzamelgebouwen
 • Locatie: Havenstraat, hoek Rokerijweg (gebied 3d Havenstraat)
 • Aanvang: geen afspraak

Zaaknr: 2022/1560 

 • Type aanvraag: Vooroverleg-/ Concept-aanvraag
 • Omschrijving: het verbouwen van een woonhuis
 • Locatie: Nieuwe Bussummerweg 166 (gebied 2a oude linten)
 • Aanvang: 10.00 uur

Zaaknr: 2022/1459 

 • Type aanvraag: Vooroverleg-/ Concept-aanvraag
 • Omschrijving: het realiseren van een uitbouw in het zij- en achtererf
 • Locatie: Trompstraat 2, Huizen (gebied 2a oude linten)
 • Aanvang: 10.20 uur

Zaaknr: 2022/1482 

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het slopen van een bestaande carport en het realiseren van een bijgebouw
 • Locatie: Molenberg 13 (4c beschermd dorpsgezicht)
 • Aanvang: 10.40 uur

Zaaknr: 2022/1597 

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel in de zijdakvlakken
 • Locatie: Valkenaarstraat 38 (karakteristiek pand in 4c beschermd 
 • Aanvang: 11.15 uur

Zaaknr: 2022/1592 

 • Type aanvraag: Omgevingsvergunning
 • Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
 • Locatie: Valkenaarstraat 70 (4d beschermd dorpsgezicht)
 • Aanvang: geen afspraak