De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. 

Definitieve agenda Welstandscommissie donderdag 13 januari

Tijd: 09.00 - 12.00 uur, digitaal via Teams

Zaaknr: 2021/0934 

Type aanvraag: Vooroverleg-/ Concept-aanvraag
Omschrijving: het verbouwen van het kantoorgebouw (Lidl)
Locatie: Havenstraat 71 (6a ontw. Lucentterrein)
Aanvang: 10:00

Zaaknr: 2021/0994 

Type aanvraag: Omgevingsvergunning
Omschrijving: het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning (2020/0089 het realiseren van 53 appartementen)
Locatie: Bestevaer 5 (2b hoofdroutes)
Aanvang: geen afspraak

Zaaknr: 2021/1032 

Type aanvraag: Vooroverleg-/ Concept-aanvraag
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kronenburgerdwarsstraat 9 (4d beschermd dorpsgezicht)
Aanvang: geen afspraak

Zaaknr: 2021/1061 

Type aanvraag: Omgevingsvergunning
Omschrijving: het wijzigen van de indeling, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
Locatie: Nieuwe Kerklaan 2 (5 overig oude dorp)
Aanvang: geen afspraak

Zaaknr: 2022/1088 

Type aanvraag: Omgevingsvergunning
Omschrijving: het renoveren, herindelen en isoleren van het pand en het realiseren van een dakkapel
Locatie: Voorbaan 25 (3a hoofdwinkelcentrum)
Aanvang: 10:30

Zaaknr: 2022/0000

Type aanvraag: Vooroverleg-/ Concept-aanvraag
Omschrijving: het bouwen van 34 appartementen 
Locatie: Keucheniusstraat (3a hoofdwinkelcentrum)
Aanvang: 11:00

Zaaknr: 2022/1091 

Type aanvraag: Omgevingsvergunning
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en openslaande deuren in de zijgevel
Locatie: Noorderweg 61 (4a beschermd dorpsgezicht)
Aanvang: geen afspraak

Zaaknr: 2022/1095 

Type aanvraag: Omgevingsvergunning
Omschrijving: 1e fase Kustvisie - Vervangen KNRM post en toiletgebouw, plaatsen van een kiosk 
Locatie: Zomerkade (2c kustzone)
Aanvang: geen afspraak