Het natuurbrandrisico binnen de regio Gooi en Vechtstreek is vanaf donderdag 4 augustus fase 2. Fase 2 houdt in dat het al langere tijd droog is in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Wat moet u doen?

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u zien welke fase van kracht is in uw omgeving en leest u meer informatie.

Stookverbod

Het is verboden om een vuur aan te leggen en te stoken, ook als er een ontheffing op het stookverbod is verleend. In de natuurgebieden mogen geen kookvuren worden gemaakt met vaste brandstoffen (zoals hout en houtskool). Met een gasbrander is dit wel toegestaan, indien blusmiddelen bij de hand worden gehouden (bijvoorbeeld een tuinslang of brandblusser). Vuurkorven, fakkels en vuurwerk zijn niet meer toegestaan. Natuurlijk wordt roken in het gebied ook afgeraden.