Afgelopen zondag was er commotie in en rond de Roef in Huizen. Vanwege ernstige dreiging zijn twee woningen op last van de burgemeester gesloten. Dit besluit is genomen om de risico’s voor bewoners en omwonenden te beperken. 

Maatregelen lijken effect te hebben

In overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn de nodige zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen om de dreiging in de kiem te smoren, zoals een speciale bewakingseenheid van de politie. De politie monitort dagelijks het dreigingsbeeld en afhankelijk daarvan worden de maatregelen aanpast. 

Dreigingsbeeld verminderd

Aan het begin van de avond bleek dat het dreigingsbeeld is verminderd en de speciale bewakingseenheid niet meer nodig is. Dit is onmiddellijk in gang gezet. Er zal dus minder zichtbare bewaking in de buurt te zien zijn. Dit betekent niet dat er geen veiligheidsmaatregelen meer zijn. Er blijft sprake van verscherpt toezicht. De politie is extra in de buurt aanwezig. De woningen blijven voorlopig gesloten. Als daar verandering in komt, wordt de buurt geïnformeerd, zoals dat ook vanavond is gebeurd.