U heeft een Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig:

 • als u garant wilt staan voor de eventuele kosten of schulden voor een visumplichtig vreemdeling die een bezoek wil brengen aan Nederland (garantstelling);
 • als u onderdak wilt geven aan een visumplichtig vreemdeling (logiesverstrekking);
 • als er sprake is van garantstelling én logiesverstrekking.

U kunt het formulier downloaden(externe link) op de website van de IND. Of u maakt een afspraak bij Burgerzaken en u krijgt het formulier tijdens de afspraak. U vult het formulier in en vervolgens laat u het formulier legaliseren door de gemeente.

Let op: U zet uw handtekening pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente. Dit geldt ook voor de handtekening van een eventuele partner. De gemeente plaatst op bladzijde 3 van het formulier een handtekening/stempel. Hiermee wordt vastgesteld dat de handtekeningen op het formulier van de logiesverstrekker en/of garantsteller (en eventueel zijn/haar partner) zijn gecontroleerd. 

Maak een afspraak 

Wat u moet weten

 • De garantverklaring is 3 maanden geldig.
 • Als u garant wilt staan dan moeten u en uw echtgenoot of geregistreerd partner beiden met een identiteitsbewijs naar de afspraak komen om te tekenen. 
 • Als alleen logies worden verstrekt, dan volstaat dat één van de partners naar de afspraak komt.
 • Wij vragen u het formulier vooraf te downloaden en te printen. U kunt het formulier al invullen, maar u mag het nog niet ondertekenen. U zet uw handtekening pas in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente. 
 • Komen er meerdere familieleden of gasten over? Dan moet voor ieder persoon een apart formulier ingevuld (en betaald) worden.
 • De aanvrager hoeft niet te wonen in de gemeente Huizen. De aanvrager mag ook ingeschreven staan in een andere gemeente in Nederland. 

Meenemen

U neemt naar de afspraak mee:

 • een geldig legitimatiebewijs; dit geldt ook voor een eventuele partner
 • een ingevuld aanvraagformulier waar u nog geen handtekening onder heeft gezet. (U kunt dit formulier ook tijdens de afspraak krijgen).
 • voldoende contant geld of uw pinpas

LET OP: de handtekening zet u bij een van de loketten van Burgerzaken, in het bijzijn van een baliemedewerker.

Betalen

Legalisatie handtekening: € 16,60 (tarief 2024).

Direct mee

De gemeente legaliseert direct uw handtekening. Daarna krijgt u het formulier meteen weer mee.