U heeft een Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig:

  • als u garant wilt staan voor de eventuele kosten of schulden voor een visumplichtig vreemdeling die een bezoek wil brengen aan Nederland (garantstelling);
  • als u onderdak wilt geven aan een visumplichtig vreemdeling (logiesverstrekking);
  • als er sprake is van garantstelling én logiesverstrekking.

U kunt het formulier downloaden op de website van de IND. Of u maakt een afspraak bij Burgerzaken en u krijgt het formulier tijdens de afspraak. U vult het formulier in en vervolgens laat u het formulier legaliseren door de gemeente waar u woont.

Let op: U zet uw handtekening pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente. Dit geldt ook voor de handtekening van een eventuele partner. De gemeente plaatst op bladzijde 3 van het formulier een handtekening/stempel. Hiermee wordt vastgesteld dat de handtekeningen op het formulier van de logiesverstrekker en/of garantsteller (en eventueel zijn/haar partner) zijn gecontroleerd. 

  • De garantverklaring is 3 maanden geldig.

Maak een afspraak 

Meenemen

U neemt naar de afspraak mee:

  • een geldig legitimatiebewijs; dit geldt ook voor een eventuele partner
  • een ingevuld aanvraagformulier waar u nog geen handtekening onder heeft gezet. (U kunt dit formulier ook tijdens de afspraak krijgen).
  • voldoende contant geld of uw pinpas

LET OP: de handtekening zet u bij een van de loketten van Burgerzaken, in het bijzijn van een baliemedewerker.

Betalen

Legalisatie handtekening: € 14,00 (kosten 2021).

Direct mee

De gemeente legaliseert direct uw handtekening. Daarna krijgt u het formulier meteen weer mee.