Tips van de brandweer

Lees op de website van de brandweer alles over (brand)veiligheid:

  • bij evenementen
  • in en om uw huis
  • in en om uw bedrijf

Regels voor uw pand

Als u een pand gebruikt, dan moet u een aantal maatregelen nemen om het brandveilig te gebruiken. De regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Rookmelders

Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke etage van een woning wettelijk verplicht. Deze verplichting houdt in dat op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder (bij voorkeur in de vluchtweg) geplaatst moet worden.

Vergunning

Een vergunning voor het brandveilig gebruik is nodig als:

  • Meer dan 4 personen blijven slapen (in het kader van zorg) of als meer mensen overnachten dan in de bouwverordening is bepaald.
  • Overdag meer dan 10 kinderen (jonger dan 12 jaar) of meer dan 10 gehandicapte personen aanwezig zijn.

Een aanvraag kan over meerdere gebouwen gaan. U hoeft dus maar 1 aanvraag te doen.

Melding

Een gebruiksmelding is nodig als:

  • Er meer dan 50 personen in het pand tegelijk aanwezig kunnen zijn. In het pand blijft niemand overnachten. 

Aanvragen

Een vergunning of melding regelt u via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen om te zien of een vergunning nodig is.