Burgemeester Niek Meijer

Contact

Contactformulier college

Portefeuille

 • Wettelijke taken 
 • Toezicht en handhaving 
 • Boa’s 
 • Burgerzaken 

Nevenfuncties (onbetaald)

Nevenfuncties voortvloeiend uit de burgemeestersfunctie:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (AB VRGV)
 • Lid Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
 • Lid Stuurgroep Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR)
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege eenheid Midden-Nederland 
 • Lid Taskforce (aanpak van) Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC)
 • Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg Gooi en Vechtstreek (DIS)
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege (DVC)
 • Lid Driehoek team Noord Gooi en Vechtstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (AB OFGV)

Nevenfunctie niet voortvloeiend uit de burgemeestersfunctie:

 • Lid Lionsclub Huizen