Burgemeester Niek Meijer

Contact

Contactformulier college

Portefeuille

 • De wettelijk aan de burgemeester toebedeelde taken, o.a.:
  • Openbare orde en (integrale) veiligheid
  • Politie en brandweer
  • Handhaving openbare orde
  • Voorzitter van de gemeenteraad
 • Algemeen bestuur
 • Algemene communicatie

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
 • Lid bestuurlijk begeleidingsorgaan Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege (DVC) Gooi- en Vechtstreek
 • Lionsclub Huizen
 • Voorzitter Districtelijk Team Ondermijning Gooi- en Vechtstreek
 • Lid Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland (Politie)