Burgemeester Niek Meijer

Contact

Contactformulier college

Portefeuille

  • Wettelijke taken 
  • Toezicht en handhaving 
  • Boa’s 
  • Burgerzaken 

Nevenfuncties (onbetaald) voortvloeiend uit de burgemeestersfunctie

Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (AB VRGV)

In de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een veilige leefomgeving voor onze inwoners. Als bestuurslid ben je verantwoordelijk dat dit goed wordt voorbereid, geoefend en uitgevoerd. Je legt hier over verantwoording af aan de raad. Het tijdsbeslag varieert en is de laatste jaren (door Corona, opvang asielzoekers en Oekraïners) toegenomen. Gebruikelijk is een tijdsbesteding van 2 tot 3 dagdelen per maand maar de laatste jaren eerder 3 tot 5 dagdelen per maand. De functie is onbetaald.

Lid Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)

De SAMIJ is een netwerk met als doel het borgen van een adequaat functionerende incidentbestrijding op het IJsselmeergebied. Het gebied kent zeer vele belangen en dan vraagt de bestrijding van incidenten net wat meer aandacht. Namens onze Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zit ik als afgevaardigde er in. Het tijdsbeslag is ruim 1 dagdeel per kwartaal. De functie is onbetaald.

Lid Stuurgroep Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR)

De SCOR houdt zich bezig met de mogelijke overstroming van de Randstad vanwege de grote gevolgen daar van voor dit gebied. Het gaat om een complex van vele organisaties die niet altijd elkaar kennen en samenwerken. Er wordt aandacht gevraagd voor afstemming in diverse crisisplannen, de coördinatie en het oefenen. Ik ben namens onze Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek lid. Het tijdsbeslag is ongeveer 1 dagdeel per kwartaal. De functie is onbetaald. 

Lid Regionaal Veiligheidscollege eenheid Midden-Nederland

De politie is georganiseerd op eenheidsniveau. Huizen maakt onderdeel uit van de eenheid Midden-Nederland. Als burgemeester ben ik lid van het Regionaal Veiligheidscollege. In dit college wordt door politie, justitie en de gemeenten overlegd over veiligheidszaken voor de hele eenheid. Het tijdsbeslag is ongeveer 1 dagdeel per kwartaal. De functie is onbetaald.

Lid Taskforce (aanpak van) Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC)

Namens de eenheid Midden-Nederland ben ik lid van deze Taskforce. Het doel is om met alle partners georganiseerde criminaliteit - vooral druggerelateerd - aan te pakken zodat het onze samenleving er minder last van heeft. De Taskforce bewaakt dat in de structuur die is opgezet (RIS, DIS en RIEC) informatie wordt uitgewisseld, zaken worden aangepakt en de samenleving ziet wat er gebeurt. Het tijdsbeslag is ongeveer 1 dagdeel per 2 maanden. De functie is onbetaald.

Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg Gooi en Vechtstreek (DIS)

In de DIS wordt de aanpak van (druggerelateerde) georganiseerde ondermijnende criminaliteit gerealiseerd. Dit betekent dat er keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld welke zaken wel en welke niet, welke partners daar voor nodig zijn, is de capaciteit er, etcetera. Bovendien wordt de samenwerking versterkt door samen zaken te doen. Uiteindelijk gaat het er om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het tijdsbeslag is ruim 1 dagdeel per maand. De functie is onbetaald.

Lid Districtelijk Veiligheidscollege (DVC)

Het DVC is een overleg waarbij veiligheidsvraagstukken worden afgestemd met de andere gemeenten in onze regio Gooi en Vechtstreek, het openbaar ministerie en de politie. Namens de gemeente Huizen zit ik in dit overleg. Het tijdsbeslag is ongeveer 1 dagdeel per maand. De functie is onbetaald.

Lid Driehoek team Noord Gooi en Vechtstreek

In de Driehoek worden de veiligheidszaken besproken met alle partners zoals gemeenten, politie en openbaar ministerie. Daar worden ook afspraken gemaakt over capaciteit, prioriteit en het gezag. Het tijdsbeslag is ongeveer een half dagdeel per maand. De functie is onbetaald.

Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (AB OFGV)

De omgevingsdienst draagt bij aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Namens onze gemeente Huizen zit ik in het algemeen bestuur. De gemeente laat een aantal taken door de omgevingsdienst doen. Als lid van het algemeen bestuur beslis ik mee over wat en hoe de omgevingsdienst dat doet inclusief financiële verantwoording. Het tijdsbeslag is 1 dagdeel per 2 maanden. De functie is onbetaald. 

Nevenfunctie (onbetaald) niet voortvloeiend uit de burgemeestersfunctie

Lid Lionsclub Huizen

De Lionsclub is een organisatie waarin leden zich belangeloos inzetten om anderen te helpen die dat nodig hebben. Ook is het een ontmoetingsplek om elkaar te leren kennen en op vriendschappelijk basis met elkaar om te gaan. Het tijdsbeslag is 1 dagdeel per maand. Er is geen betaling.