Burgemeester Niek Meijer

Contact

Contactformulier college

Portefeuille

 • Wettelijke taken 
 • Toezicht en handhaving 
 • Boa’s 
 • Burgerzaken 

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
 • Lid bestuurlijk begeleidingsorgaan Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege (DVC) Gooi- en Vechtstreek
 • Lionsclub Huizen
 • Voorzitter Districtelijk Team Ondermijning Gooi- en Vechtstreek
 • Lid Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland (Politie)