Met een buurtpreventievereniging werkt u samen met de politie en de gemeente aan een veilige en leefbare woonomgeving. Wilt u een buurtpreventievereniging starten? Neem dan contact op met de gemeente.

Buurtpreventie

Een buurtpreventievereniging (BPV) is een idee van buurtbewoners. Het doel van een BPV is om de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt te verbeteren. Een BPV zorgt voor meer ogen en oren in de wijk. Zo draagt toezicht houden bij aan dat mensen zich veiliger voelen , het vermindert de criminaliteit en verbetert het buurtgevoel . Buurtbewoners, politie, brandweer en de gemeente werken hierbij samen.

Een buurtpreventievereniging oprichten

Het oprichten van een BPV heeft soms een aanleiding, bijvoorbeeld vernielingen of autobranden. Maar ook als er niets aan de hand is, is een BPV aan te raden. De gemeente kan ondersteunen bij het opstarten van een BPV.

Doelen van een BPV

  • Werken aan een zo prettig mogelijk woonklimaat;  
  • Verbeteren van de sociale controle;  
  • Vergroten van het veiligheidsgevoel;  
  • Ervaringen en ontwikkelingen in de wijk delen;  
  • Goede informatievoorziening naar inwoners;  
  • De veiligheid in de wijk organiseren door regelmatig overleg met gemeente/politie;  
  • Activiteiten organiseren zoals thema-avonden over bijvoorbeeld inbraakpreventie.

Contactgegevens buurtpreventieverenigingen

Naam en gebiedContactgegevens
Bereklauw
(Bereklauw, Biggekruid, Ereprijs)
Email: frankderuiter@gmail.com
Craai
(Crailo)
E-mail​: bpv.craai@gmail.com tel: (035) 538 40 67
Erica 
(Ericaweg, Nieuw Bussummerweg, Naarderstraat, Baanbergerweg, Huizerweg)
E-mail​: m.j.deurwaarder@xs4all.nl  of ericabuurtvereniging@gmail.com
Firewall 
(Crailoseweg, Groen van Prinstererlaan, Nieuw Bussummerweg)
E-mail​: sebejl@gmail.com
Holleblok
(Onderwei, Vecht, Tijm)
Website: www.bpv-holleblok.nl,
E-mail: bpv.holleblok.hzn@gmail.com
Tel: 06 57 32 19 66
Huizermaat Zuid Oost
(Moeflon, Zadelrob, Wasbeer)
E-mail bpvhuizermaatzuidoost@hotmail.com
Parklaan 
(Arie de Waalstraat, V. Hogendorplaan, Dr. W. Dreeslaan, Dr. Jan Schoutenlaan)
E-mail​: sylviabenink@ziggo.nl
Rendier eo
(Rendier, Ree, Hinde)
E-mail​: bpvrendiereo@gmail.com
Sijsjesberg
(Bachlaan, Sijsjesbergerlaan, Verdilaan)
Website: www.sijsjesberg.info
E-mail: info@sijsjesberg.info
Stad en Lande Zuid 
(Gemeenlandslaan, Lijzij, Kielzog, Loefzij)
E-mail: bpv.stadenlande.zuid@gmail.com
Tel:   
Frans Raaijmakers: 06 8139 1606
BPV WhatsApp: 06 24749248
Waaksaam
(Crailo en buitengebied)
E-mail: bpvwaaksaam@gmail.com
Zenderwijk
(Studiostraat, Omroeplaan, Rijsbergenweg)
E-mail​: cvanbiezen@ziggo.nl
Zuidereng
(dr Kuyperlaan, Groen van Prinstererlaan, Brede Englaan)
Website: www.bpvzuidereng.nl
E-mail​: info@bpvzuidereng.nl  

Overzichtskaart BPV's

In de overzichtskaart buurtpreventieverenigingen kunt u zien of er in uw straat een actieve BPV is. 

Maakt u gebruik van een mobiele telefoon of kunt u de kaart niet goed bekijken? Bekijk de kaart op een apart scherm.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team BAJZ van de gemeente.