Gemeente Huizen bereidt zich voor op het veranderende klimaat. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaatadaptatie door wethouder Karin van Werven laat Huizen zien dat het de ambities uit het collegeprogramma over klimaatadaptatie versneld wil realiseren.

Steen vervangen door groen

Met het aantreden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders vlak voor de zomer van 2022 zijn de ambities over vergroening van buurten en wijken en het verminderen van wateroverlast verhoogd. In sterk versteende wijken als Stad en Lande en Oostermeent moet bij groot onderhoud steen vervangen worden door groen. Door vergroening van de leefomgeving verbetert de gemeente de leefbaarheid. Vergroening vergroot ook de mogelijkheden voor biodiversiteit, bestrijdt hittestress en vermindert wateroverlast. Zo ontstaan buurten en wijken waar het nog fijner wonen en leven is.

Impuls

Het rijk stelt subsidies beschikbaar voor gemeenten die maatregelen op het gebied van vergroening en het verminderen van wateroverlast versneld willen uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders wil van deze subsidieregeling gebruikmaken. Om hiervoor in aanmerking te komen, ondertekende wethouder Karin van Werven onlangs een samenwerkingsovereenkomst met andere regiogemeenten en het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Voor Huizen ligt er een bedrag van bijna 350.000 euro op de plank.