Demonstraties, betogingen of manifestaties moeten uiterlijk 48 uur van tevoren worden aangemeld. Tijdens een demonstratie gelden regels waar iedereen zich aan moet houden.

Wat moet u weten (regels)

Om te zorgen dat een demonstratie, betoging of manifestatie zo goed mogelijk verloopt voor alle betrokkenen, zijn er regels waar u zich aan moet houden:

 • De demonstratie mag geen gevaar opleveren voor het verkeer;
 • De demonstratie mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid;
 • De demonstratie mag geen aanleiding vormen voor ernstige wanordelijkheden;
 • Er mag niet worden opgeroepen tot geweld;
 • Er mag niet worden gediscrimineerd;
 • Losse stokken, losse stangen en losse pvc-buizen worden gezien als (slag)wapen en zijn verboden;
 • Volg aanwijzingen van de politie, handhavers (boa’s) en verkeersregelaars altijd op.

De burgemeester mag voorwaarden aan de demonstratie stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen. De gemeente en politie kunnen na de melding voorbereidingen nemen voor het mogelijk maken van de demonstratie. Ook kunnen zij maatregelen nemen om voor de veiligheid te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste route, tijdstip of duur van de demonstratie.

Melden

Meld een demonstratie zo snel mogelijk aan. Demonstraties moeten uiterlijk 48 uur van tevoren worden aangemeld. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar veilig@huizen.nl. Dan is er genoeg tijd om zaken te regelen die mogelijk nodig zijn om een demonstratie goed en veilig te laten verlopen.

Vermeld in uw e-mail in ieder geval:

 • naam en adres van degene die de demonstratie houdt;
 • doel van de demonstratie;
 • datum waarop de demonstratie wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
 • de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
 • voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
 • maatregelen die worden getroffen om een regelmatig verloop van de demonstratie te bevorderen.

Te laat of niet gemeld

Als een demonstratie te laat of niet wordt aangemeld, kan dit een reden zijn voor extra regels. Ook kan het een reden zijn om een demonstratie te verbieden of te beëindigen. De burgemeester beslist hierover in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

Kosten (géén)

Het aanmelden van een demonstratie is gratis.