Gebruik van dieren voor vermaak en sport is een controversieel onderwerp. Ook de rol van gemeenten staat onder druk, omdat inwoners gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Sommige gemeenten, zoals Huizen, willen graag eigen beleid voeren, maar dit mag niet in strijd zijn met de landelijke wetgeving.

Hengelsport

Het is voor veel mensen relatief eenvoudig om te vissen. Er zijn dan ook ruim 1,2 miljoen sportvissers en hengelaars in Nederland. Om te mogen vissen in de Nederlandse viswateren moet men volgens de Visserijwet in het bezit zijn van:

  • De VISpas - voor sportvissers aangesloten bij een hengelsportvereniging
  • De Kleine VISpas - voor de ongeorganiseerde hengelaar (vissen met één hengel in een beperkt aantal viswateren). 

Het merendeel van de visbare wateren is in handen van visverenigingen. Om in visbare wateren te mogen hengelen, moet je lid zijn van die vereniging. In onze gemeente is dat de Hengelsportvereniging Naarden-Bussum. Leden van deze vereniging mogen ook kosteloos gebruik maken van de wateren van visverenigingen in de regio en andersom gelden deze afspraken ook.

In Huizen kunt u de (grote) VISpas kopen bij:

Faunaland Huizen
Holleblok 32
1273 EG Huizen
(035) 525 82 11

Jachtbeheer

Er zijn in en om Huizen meerdere schutters- dan wel schietverenigingen actief, maar die houden zich niet bezig met het schieten op dieren. Van plezierjacht is daarom in Huizen geen sprake. Vanuit het oogpunt van beheer- en schadebestrijding wordt er in de gebieden van het Gooisch Natuur Reservaat slechts incidenteel een dier dood geschoten. Dit betreft dan ernstig zieke of gewonde dieren. Dit gebeurt uitsluitend om meer dierenleed te voorkomen.