Wat is DigiD

DigiD is een online legitimatiesysteem. DigiD staat door Digitale Identiteit. Met uw DigiD kunt u niet alleen bij uw gemeente, maar ook bij andere overheidsinstellingen terecht, zoals de belastingdienst, het CBR en de Rijksoverheid. U kunt steeds meer zaken online regelen bij de gemeente Huizen. U hoeft hiervoor niet meer naar het gemeentehuis. Vaak  moet u zich wel legitimeren. Hiervoor heeft de overheid DigiD ontwikkeld.

DigiD aanvragen

U kunt uw DigiD online aanvragen via de website van DigiD. Houdt u hiervoor uw burgerservicenummer en mobiele telefoon bij de hand. DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord die u allebei zelf samenstelt, zodat u ze goed kunt onthouden.

Problemen met DigiD

Heeft u problemen met DigiD? Op de website van DigiD vindt u een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden.