De websites hieronder zijn van de gemeente Huizen:

De gemeente wil ervoor zorgen dat de informatie op de websites klopt en up to date is, maar kan dit niet beloven. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina's en aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

U mag inhoud (teksten, foto’s, documenten, infographics en/of video’s) van de website(s) van de gemeente niet zomaar op andere websites plaatsen of in de krant. U mag alleen inhoud van de website(s) gebruiken als u dit van tevoren met de gemeente heeft afgesproken en als u een bronvermelding bij deze inhoud plaatst.

Meld verbeteringen

Wij doen er alles aan om de informatie op deze website up to date en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet klopt of verouderd is, laat het ons weten! Dat doet u door een e-mail te sturen naar gemeente@huizen.nl.

Uw reactie behandelen wij volgens onze servicenormen. Bij het gebruik van webformulieren proberen wij het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld zo klein mogelijk te houden. Als u inlogt met DigiD merkt u dat veel velden al voor u zijn ingevuld.

Links naar andere websites

Op de websites van gemeente Huizen staan links naar andere websites of services van andere organisaties. De gemeente Huizen is niet verantwoordelijk voor de informatie en de veiligheid op deze websites en de naleving van privacywetgeving door andere organisaties.

Verzoeken plaatsen link(s)

De gemeente neemt verzoeken om op huizen.nl (en haar andere website) een link te plaatsen naar een andere website in behandeling als:

  • dit logisch aansluit bij de inhoud van een tekst op de gemeentelijke website;
  • dit in het verlengde ligt van de publieksrelevante informatie die de gemeente via haar site verstrekt; er is sprake van een relatie tussen gemeente en aanvrager;
  • de eigenaar van de website waarmee gelinkt wordt, hier geen bezwaar tegen heeft.

Alleen verzoeken van andere organisaties of personen die betrokken zijn bij activiteiten of de dienstverlening van of namens de gemeente komen in aanmerking. Zo'n link maakt deel uit van de berichtgeving over een onderwerp en komt niet automatisch terug op de webpagina met relevante links.