Uw echtscheiding of de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. In het algemeen regelt uw advocaat de inschrijving bij de gemeente.

Echtscheiding

De echtscheiding moet ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. U hebt een uitspraak van de rechter nodig voor een echtscheiding.

Wat neemt uw advocaat (of uzelf) mee naar het gemeentehuis? 

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving van beide partners
 • afschrift van de uitspraak van de rechter
 • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Beslistermijn

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief. 

Einde geregistreerd partnerschap

 • Als er kinderen zijn uit de relatie, dan heeft u een uitspraak van de rechter nodig voor het beëindigen van uw partnerschap.
 • Als er geen kinderen zijn, dan kan een verklaring van u beiden bij een advocaat of notaris worden opgemaakt.
 • In beide gevallen moet de ontbinding ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het partnerschap is ingeschreven. 

Wat neemt uw advocaat (of uzelf) mee naar het gemeentehuis?

Bij einde door de rechter: 

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in de registers van beide partners
 • afschrift van de uitspraak van de rechter
 • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Bij einde door een verklaring:

 • de verklaring, opgemaakt en ondertekend door een advocaat/notaris, dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen
 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in de registers van beide partners

Beslistermijn

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief. 

Inschrijfadres van kinderen na scheiding

De gemeente Huizen heeft aanvullende voorwaarden bij het verhuizen van kinderen van gescheiden ouders.

Er is een uitspraak van de rechtbank

Staat er in de uitspraak van de rechtbank bij welke ouder het kind/de kinderen worden ingeschreven, dan schrijven wij het kind/de kinderen in bij de ouder die wordt genoemd in de uitspraak. Heeft u samen afgesproken om van deze uitspraak af te wijken? Dan levert u een schriftelijke verhuisaangifte in die door u beiden is ondertekend. 

Er is geen uitspraak van de rechtbank

Dan bepaalt de ouder die het ouderlijk gezag heeft waar het kind/de kinderen worden ingeschreven. Als u beiden het ouderlijk gezag heeft, dan bepaalt u dit samen. U levert in dit geval een verhuisaangifte bij de gemeente in die door u beiden is ondertekend. 

Zie ook