Op woensdagavond 8 november vindt de Economische Avond op het gemeentehuis van Huizen plaats, genaamd ‘Huizen ontmoet ondernemend Huizen’. Na het succes van vorig jaar organiseert ook dit jaar de gemeente Huizen in samenwerking met de ZakenClub Huizen en de Huizer Ondernemers Federatie deze avond op het gemeentehuis voor al haar ondernemers uit Huizen. Graag nodigen wij u dan ook uit om deel te nemen aan deze avond en met het college en medeondernemers uit Huizen in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje.

Het programma ziet er als volgt uit:

TijdstipActiviteit
18.00Inloop
18.15Opening buffet in het bedrijfsrestaurant
19.15Koffie
19.30Start ‘Huizen ontmoet ondernemend Huizen’ in de raadszaal
19.30-19.45
  • Openingswoord gemeente/ZCH/HOF
  • Voorstelronde adviseur energietransitie mevrouw Damen
  • Toelichting stand van zaken Oost-West as (HOV) door wethouder Roland Boom.
20.00-20.30

Sessie 1 in groepjes bij de diverse portefeuillehouders.

20.45-21.15Sessie 2 in groepjes bij de diverse portefeuillehouders.
21.20Terugkoppeling van de sessies in het bedrijfsrestaurant
21.30-22.00Netwerkborrel in bedrijfsrestaurant

Toelichting sessies

In aparte ruimten vinden twee sessies plaats met de portefeuillehouders. Deze informele sessies duren ongeveer 30 minuten. Aanwezigen kunnen vragen stellen aan de hand van de portefeuilles, het zijn interactieve gesprekstafels. Er is daarbij ook ruimte voor de ondernemers om vanuit eigen behoefte het gesprek aan te gaan.

De Zakenclub Huizen zorgt er voor dat de groepjes gelijk verdeeld worden en dat er sprake is van een wisselende samenstelling.

Een korte terugkoppeling van de diverse sessies vindt plaats in het bedrijfsrestaurant onder het genot van een drankje. 

Aanmelden

Om zicht te hebben op het aantal aanwezigen willen wij u vragen om u uiterlijk woensdag 1 november aan te melden. U kunt hiervoor een mail sturen naar mevrouw van de Groep, Stadsmanager gemeente Huizen (p.vandegroep@huizen.nl). Graag vernemen wij daarbij uw volledige naam, bedrijfsnaam, lid van de HOF of ZCH, telefoonnummer en eventuele voedselallergieën.

Wij hopen u graag te ontmoeten op 8 november tijdens onze Economische Avond 2023, Huizen ontmoet ondernemend Huizen!