Hier vindt u gegevens over de gemeente Huizen. Van het aantal inwoners en de bevolkingsopbouw tot het aantal woningen en de hoeveelheid groen. 

Inwoners

Inwoners 2017 2018 2019
Inwoners op 1 januari 41.382 41.368 41.276
Geboorten 359 349 352
Overlijden 389 436 424
Vestiging in Huizen 2.238 2.001 1961
Vertrek uit Huizen 2.221 2.006 1874
Groei/daling inwonersaantal -13 -92 +15
Aantal inwoners op 31 december 41.368 41.276 41.291
Nederlandse nationaliteit 40.041 39.769 39.384
Niet-Nederlandse nationaliteit 1.341 1.507 1.907 

Omgeving

Omgeving 1 januari 2020
Aantal woningen 18.924
Oppervlakte 2.333 ha
Lengte van de wegen 254,16 km
Lengte van de fietspaden 51,5 km
Openbaar groen 238,83 ha
Lengte van de waterwegen 2.8 km

Meer informatie

Wilt u meer weten over de gemeente Huizen? Op de website "Waar staat je gemeente" kunt u meer statistische informatie vinden. Ook kunt u terecht bij Statline, de databank van het CBS