Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. Dit doet u binnen drie dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Als u aangifte van de geboorte komt doen, dan moet u een verklaring van de verloskundige/gynaecoloog laten zien. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt daarna een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen. U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, zullen die dezelfde achternaam krijgen als het eerste kind.

Voorwaarden

U kunt aangifte doen als:

  • U de vader of moeder van het kind bent.
  • U bij de geboorte aanwezig was.
  • U bewoner bent van het huis waar het kind is geboren.
  • U het hoofd bent van de inrichting waar het kind is geboren.

Als niemand geboorteaangifte kan doen, dan doet de burgemeester of een ambtenaar dit.

Meer informatie over de aangifte geboorte en de naamskeuze van het kind, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Geboorteaangifte doen

Online aangifte

U kunt via het onderstaande formulier online de geboorte aangeven bij de gemeente. 

DigiDOnline de geboorte aangeven

Persoonlijk in het gemeentehuis aangifte doen

U kunt ook persoonlijk in het gemeentehuis de geboorte aangeven. U kunt hiervoor terecht bij Burgerzaken. Dit kan alleen op afspraak. U mailt hiervoor naar burgerzaken@huizen.nl of u belt naar het telefoonnummer 14 035. Als u de aangifte persoonlijk komt doen, dan neemt u mee: 

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
  • een verklaring van de verloskundige/gynaecoloog;
  • eventueel een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind.

Kosten

Aan de aangifte van een geboorte zijn geen kosten verbonden. Aan een uittreksel van de geboorteakte wel. Dat is € 16,60 (tarief 2024).