Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe wet: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Die wet regelt dat ouders hun kind een combinatie van allebei hun achternamen kunnen geven.

Naamskeuze bepalen

Uw kind krijgt bij geboorte automatisch de achternaam van de vader of de moeder. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind automatisch de naam van de vader. In alle andere gevallen krijgt het kind automatisch de naam van de moeder.


Wilt u de naam van de andere ouder, of een dubbele achternaam? Dan moet u naamskeuze doen.

Wat zijn de mogelijkheden bij naamskeuze?

Ouders De Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. De Vries
2. Jansen
3. De Vries Jansen
4. Jansen de Vries

Let op: Dat kan alleen als dit uw eerste kind is. 

Voorwaarden bij maken van naamskeuze

De achternaam die u kiest voor het eerstgeboren kind, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt dat minstens één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Wanneer doet u naamskeuze?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Naamskeuze kunt u dan doen vóór de geboorte of bij geboorteaangifte.

Niet-getrouwde ouders moeten naamskeuze doen bij de erkenning van het kind. Erkenning (en dus naamskeuze) kan ook vóór de geboorte. Doet u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze? Dan krijgen ook alle volgende kinderen uit deze relatie de achternaam van de moeder.

Bent u alleenstaande ouder (weduwe of weduwnaar) en is uw partner overleden voordat u de naamskeuze hebt gedaan? Dan kunt u voor uw kind de achternaam van de vader of de moeder kiezen.

Kosten

Naamskeuze is gratis.

Overgangsregeling om naam eerdere kinderen te wijzigen

De wet heeft een overgangsregeling. Daardoor kunt u in heel 2024 ook de namen van eerdere kinderen wijzigen. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het gemeentehuis. 

De regels voor de overgangsregeling zijn:

  • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023
  • U bent getrouwd, heeft een geregistreerd partnerschap of heeft uw kinderen erkend
  • U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen

Het is níet mogelijk om de namen van eerdere kinderen te wijzigen als:

  • Uw oudste kind is geboren voor 2016
  • U de naam van uw kind wilt wijzigen in de naam van de andere ouder

Let op: er zijn kosten voor naamswijziging van eerdere kinderen. Dat €75,00 voor het eerste kind en €50,00 voor elk volgende kind.

Afspraak maken

Voor naamskeuze komt u persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak met Burgerzaken, via telefoonnummer 14 035. Beide ouders moeten hun paspoorten meenemen naar de afspraak. Ook buitenlandse paspoorten.