Gemeentewapen

Op het gemeentewapen van Huizen staat een melkmeisje afgebeeld. Zij draagt een juk met twee melkemmers. Voor 1815 was het wapen van Huizen in gebruik als dorpszegel met als afbeelding een melkmeisje. Op de zegel stond: "Zegel van het dorp Huizen". Bij beschikking van de Hoge Raad van Adel op 26 juni 1816 werd het oorspronkelijke dorpswapen erkend. Het wapen werd daarbij  omschreven als: "zijnde van keel, waarop een melkvrouw van goud". In de wapenkunde wordt de kleur rood aangeduid door het woord "keel". De kleuren van het wapen bestaan dus uit rood en goud. Hoewel Huizen bekend staat als een vissersdorp, is dat niet terug te vinden in het gemeentewapen. Hoe komt dat? Pas aan het einde van de 17e eeuw werd de visserij voor de Huizers één van de belangrijkste hoofdmiddelen van het bestaan. Tot 1700 waren de landbouw en veeteelt belangrijke bronnen van inkomsten. Het melkmeisje wijst dus op deze periode in de historie van Huizen.

Gemeentelogo

In het gemeentelogo is het Huizer melkmeisje uitgewerkt tot een krachtig, dynamisch, elegant en tijdloos en toekomstbestendig beeld. Het traditionele melkmeisje uit 1815 staat symbool voor de pictografische verschijning in het gemeentelijk logo. Belangrijke details van het melkmeisje, zoals hoed en juk, zijn in het logo terug te vinden. Het logo legt daarmee een verbinding tussen 'oud' en 'nieuw'. 

Promotielogo Huizen

Huizen wil de aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen vergroten. Landelijk staat ht Gooi algemeen bekend als een aantrekkelijk, groen recreatiegebied. Voor Huizen zijn de herkenbare elementen vooral de oude haven, de mooie omringende natuur en het historisch centrum van Huizen met z'n smalle vissersstraatjes. 

Huizen wordt neergezet als 'Huizen, haven van 't Gooi'. Letterlijk als haven en figuurlijk als de poort naar het achterland het Gooi. De slogan 'Huizen, haven van 't Gooi' is vertaald in een promotielogo. Het is de bedoeling dat dit promotielogo door ondernemingen, belanghebbende organisaties en de gemeente wordt gebruikt bij alle activiteiten en evenementen. Het logo kan bij publicaties onder voorwaarden worden gebruikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente@huizen.nl

Gemeentevlag

De vlag van de gemeente Huizen is rechthoekig en bestaat uit twee strepen van links naar rechts. De bovenste streep is rood en de onderste streep geel. In het midden van de rode streep staat het gemeentewapen, het melkmeisje. Het melkmeisje draagt een juk met twee melkemmers. Voor het uitsteken van de gemeentevlag gelden geen speciale regels. Lees ook onze vlaginstructie.

Vlaginstructie gemeente Huizen