Vrachtverkeer

Hoofdwegen 

Gebruik zo lang mogelijk de hoofdwegenstructuur. De hoofdwegen zijn aangegeven als rode routes. Bij Huizen bereikbaar vindt u een actueel overzicht van wegwerkzaamheden en afsluitingen! 

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Volg de voorschreven route gevaarlijke stoffen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Parkeren vrachtwagens

Het parkeren van vrachtwagens is in Huizen op bepaalde plaatsen toegestaan, op een vrachtwagenparkeerlocatie

Beperkingen

Verboden om in te rijden:  

 • Driftweg vanaf de Karel Doormanlaan
 • Botterstraat oost vanaf de Baanbergenweg
 • Onderwei
 • Zuiderweg vanaf de Blaricummerstraat
 • Vissersstraat vanaf Zeeweg tot Noorderweg
 • Schipperstraat vanaf de Hellingstraat
 • Schipperstraat vanaf Noorderweg
 • Vissersstraat vanaf Noorderweg

Breedtebeperking geldt op de volgende wegen:

 • Vissersstraat vanaf Noorderweg (oost)
 • Vletstraat vanaf Noorderweg

Laden en lossen

Nachtdistributie

Tussen 23.00 en 07.00 uur gelden strenge normen(externe link) voor het geluidsniveau.

Laad- en losfaciliteiten

Buiten het Oude Dorp zijn meestal één of meer laad- en losplaatsen te vinden bij winkelconcentraties.

Voetgangersgebied 

In het voetgangersgebied in het Oude Dorp is het verboden in te rijden. Laden en lossen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Vrij tot 11.00 uur.
 • Met ontheffing van 11.00 tot 18.00 uur.

Bevoorrading industrieterrein

Er is een bewegwijzerde vrachtverkeerroute, zodat het industrieterrein veilig en snel kan worden bevoorraad.

Let op: de route die de navigatie adviseert is niet optimaal.

Contact

Neem contact op met het team Verkeer. Telefoonnummer 14 035