De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad, dan mag u deze altijd stellen aan de griffie: griffie@huizen.nl.

Jan Veenstra - Raadsgriffier 

De griffier van de gemeenteraad is Jan Veenstra. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad. Hij ondersteunt en adviseert de raad over de manier waarop de raad haar functie als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college uitvoert. De griffier is secretaris van de raad en ondersteunt de burgemeester bij zijn taak als voorzitter van de raad. De griffier is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten. Nevenfuncties bezoldigd: Parttime docent bij de Bestuursacademie Nederland

Karin de Rooij - Raadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier 

Als raadsadviseur van de gemeenteraad verzorgt Karin de Rooij het grootste deel van de raadscommunicatie. Denk hierbij aan het bijhouden van de website, de social media kanalen en contact met de pers. Ook ondersteunt en adviseert zij de raadsleden, raadsfracties en de raadscommissies binnen de gemeente Huizen. Bij afwezigheid van Jan Veenstra neemt Karin de Rooij de functie van raadsgriffier waar als plaatsvervanger.