Tot 15 april is er groot onderhoud aan de D-steiger in de gemeentelijke Buiten Haven. Het houten dek wordt (gedeeltelijk) vervangen en de elektravoorziening aangepast. Deze werkzaamheden hebben tijdelijk gevolgen voor de ligplaatshouders aan de D-steiger. Aannemer Knipscheer voert de werkzaamheden uit.

Planning

  • In de week van 22 januari: inspectie/voorbereidende werkzaamheden.
  • In de week van 29 januari of 5 februari: start werkzaamheden.
  • In de week van 8 april: afronding werkzaamheden. 

Gevolgen

Bij de start van de werkzaamheden wordt de stroom van beide steigers afgesloten. Alle oude elektra voorzieningen worden weggehaald. Ligplaatshouders aan de D-steiger worden gevraagd de accu’s in het schip van tevoren vol te laden en los te koppelen van de elektrische installatie. Dit voorkomt dat de accu’s door lekstroom ontladen.

Zodra het oude steigerdek wordt verwijderd, zijn de schepen aan de D-steigers ongeveer 8 weken niet bereikbaar. Wij verzoeken u nog vóór de start van deze werkzaamheden contact op te nemen met de havenmeester als dit tot problemen leidt. U kunt mailen naar gemeentehaven@huizen.nl. We kijken dan of en waar een tijdelijke ligplaats tot 15 april in de Oude Haven mogelijk is.

Onderhoud aan E-steiger in najaar

Er is ook onderhoud gepland aan de E-steiger. Die werkzaamheden vinden plaats in het najaar van 2024.

Contact

Via deze nieuwspagina houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de havenmeester via e-mail: gemeentehaven@huizen.nl