Het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke gymzalen en sporthallen worden uitgevoerd door SRO Huizen BV.

Gymzalen

De gemeente Huizen heeft gymzalen aan de Albardastraat, Bovenlangewijnseweg, Damwand, Delta, Ellertsveld, Holleblok en Koers.

Sporthallen

Huizen heeft ook twee gemeentelijke sporthallen: De Meent en Wolfskamer.

Locaties en tarieven

De locaties en de tarieven van de gymzalen en sporthallen staan op de website van SRO.

Reserveringsverzoek indienen

a. De gymzalen en de sporthallen kunt u huren bij SRO. Het gebruik van de gymzalen dient ten minste 5 werkdagen voor aanvang van het gebruik te worden aangevraagd bij SRO via het mailadres: verhuur@sro.nl.

b. De aanvraag dient in elk geval door de aanvrager ondertekend te zijn en de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adresgegevens van gebruiker;
  • doel van het gebruik;
  • aantal deelnemers aan en/of aanwezigen bij de activiteit(en) van de gebruiker;
  • het tijdstip waarop het gebruik verlangd wordt;
  • gegevens van contactpersoon.

c. Wanneer de onder lid b genoemde gegevens vanwege een eerdere schriftelijke overeenkomst reeds bekend zijn bij SRO, kan een aanvraag tevens telefonisch worden gedaan via (033) 422 51 05.

Algemene gebruiksvoorwaarden

In de Algemene gebruiksvoorwaarden van SRO leest u alles over het huren van een gymzaal en of sporthal.