Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid proberen we de lokale economie en het MKB te ondersteunen. We doen dit door zoveel mogelijk lokale bedrijven kans te laten maken op opdrachten van de gemeente. Door gebruik te maken van duurzame en sociale voorwaarden bij de inkopen en het reserveren van opdrachten voor een sociale werkvoorziening dragen hier ook aan bij.

Contact

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: inkoop@huizen.nl.