Met het regionaal en lokaal vastgestelde inkoopbeleid voldoet de gemeente Huizen aan de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Binnen de mogelijkheden van de wet streeft de gemeente ernaar om zoveel mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord in te kopen. Daartoe is de gemeente Huizen medeondertekenaar van het convenant Duurzaam Inkopen van de MRA (Metropool Regio Amsterdam).

Lokale MKB bedrijven stimuleren wij proactief om deel te nemen aan de offerteaanvragen. Wij houden offerteaanvragen zo eenvoudig en eerlijk mogelijk. Opdrachten die geschikt zijn voor sociale werkvoorziening, jobhunting en leerwerkbedrijven zetten wij proactief in om werk met werk te maken. 

Contact

Neem gerust contact op met inkoop@huizen.nl voor meer informatie, bij vragen, of om eens kennis te maken.