De Nederlandse Arbeidsinspectie hield in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juli een controle bij een horecagelegenheid aan het Plein 2000.

Bij de controle waren ook toezichthouders van de gemeente aanwezig. Het was een controle op de naleving van wet- en regelgeving zoals onder andere neergelegd in arbeidswetgeving, alcoholwet en algemene veiligheids- en openbare orde-regelgeving. De controle werd zoals gebruikelijk ondersteund door de politie.

De controle is rustig verlopen. Er zijn ter plekke geen overtredingen geconstateerd. Na afloop van de controle werd de ondernemer bedankt voor de medewerking.