Overheidsdiensten trekken gezamenlijk op om naleving wetten en regels te controleren

Op verzoek van de burgemeester van Huizen vond op dinsdag 29 maart 2022 een integrale controle plaats bij vier bedrijven in Huizen. 

Wet- en regelgeving

Het was een controle van wet- en regelgeving zoals neergelegd in warenwetgeving, hygiëne regels, milieuwetgeving en bedrijfsafval, apv en openbare orde-regelgeving. 

De controle vond plaats met één team van handhavers en controleurs van verschillende overheidsdiensten. 

Nader onderzoek

De controle is rustig verlopen. De controle gaf, behoudens wat kleine tekortkomingen in de bedrijfsvoering, geen aanleiding om de wijze van exploiteren van de bedrijven nader te onderzoeken.