De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek (waaronder gemeente Huizen), Rijkswaterstaat, ProRail, netbeheerder Liander en de provincie Noord-Holland, hebben de voorverkenningsfase voor het opwekken van duurzame energie langs de A1, A6 en het spoor afgerond.

Alle betrokken partijen hebben een intentieverklaring ondertekend. Hiermee verbinden de partijen zich komend jaar aan het verkennen van de mogelijkheden van de opwek van duurzame energie langs infrastructuur. Door het ondertekenen van een intentieverklaring komt regio Gooi en Vechtstreek en daarmee Noord-Holland weer een stap dichter bij de klimaatdoelstelling.

Lees het volledige bericht op de website van Regio Gooi en Vechtstreek