In juli 2023 heeft het college besloten om voor de groep Oekraïners aan de Bovenmaatweg tijdelijke woonunits te gaan bouwen op de locatie Ellertsveld. Deze locatie kwam als beste optie naar voren uit een inventarisatie van mogelijk geschikte locaties in Huizen, na een langere zoektocht naar alternatieven. Er is een notitie geschreven die een overzicht biedt van de locaties die onderzocht zijn, de werkwijze, de uitgangspunten, de criteria en de uitkomsten. 

Document

Heeft u moeite met het lezen van het pdf-document? Neem dan contact op via e-mail: opvang@huizen.nl.