In de week van 23 mei starten we in Huizen met de jaarlijkse reiniging van de kolken (putten in de stoeprand). Hierbij wordt vuil uit de kolken verwijderd. Schone kolken zijn beter in staat om regenwater af te voeren naar het riool. Ook worden de kolken gecontroleerd op technische staat en functioneren. De werkzaamheden duren tot het einde van de zomer.

Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruik blijven maken van het riool. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden géén huis aan huis briefjes verspreid. 

Hoe u kunt helpen

U kunt ons helpen door uw auto (zo mogelijk) niet op een kolk te parkeren als de kolkenreiniger in uw buurt rijdt. Ook kunt u overhangend groen snoeien.
 
Verder kunt u helpen om de kolken en het rioleringssysteem goed werkend te houden. Gooi bijvoorbeeld geen frituurvet, cement, verf, etensresten of ander afval in een kolk. Dit kan resulteren in een verstopping. Ligt er iets voor de opening van een kolk? U kunt met een bezem of schep dit aan de kant vegen, waardoor regenwater goed weg kan stromen. Zo houden we de wegen begaanbaar en zorgen we voor droge voeten. 

Uitvoering door firma Teeuwissen

De firma Teeuwissen uit Huizen voert de werkzaamheden uit. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, de werking van kolken en of het riool? Stuur deze vragen dan naar: gemeente@huizen.nl.