Wij zijn in Huizen gestart met de jaarlijkse reiniging van de kolken (putten in de stoeprand). Hiermee wordt het vuil uit de kolken verwijderd. Schone kolken zijn beter in staat om regenwater af te voeren naar het riool. Ook worden de kolken gecontroleerd op technische staat en functioneren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half juni. Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruik blijven maken van het riool.

Voortgang

Het kolkenreinigingsgebied ’t Plaveen is vrijdag 17 mei afgerond. Naar verwachting starten wij dinsdag 21 mei in de wijk Huizermaat-west en werken vanaf Gooierhoofd richting Huizermaatweg.

Hoe u kunt helpen

U kunt ons helpen door uw auto (zo mogelijk) niet op een kolk te parkeren als de kolkenreiniger in uw buurt rijdt. Ook kunt u overhangend groen snoeien.

Verder kunt u helpen om de kolken en het rioleringssysteem goed werkend te houden. Gooi bijvoorbeeld geen frituurvet, cement, verf, etensresten of ander afval in een kolk. Dit kan resulteren in een verstopping. Ligt er iets voor de opening van een kolk? U kunt met een bezem of schep dit aan de kant vegen, waardoor regenwater goed weg kan stromen. Zo houden we de wegen begaanbaar en zorgen we voor droge voeten. 

Route per wijk

De volgorde van de route voor de werkzaamheden:

  • Zuidereng
  • Oude Dorp
  • 't Plaveen
  • Huizermaat
  • Bovenmaat
  • Vierde Kwadrant
  • Stad en Lande

Uitvoering door firma Teeuwissen

De firma Teeuwissen uit Huizen voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen over de werkzaamheden, de werking van kolken en of het riool? Stuur deze vragen dan naar: gemeente@huizen.nl.

Kaart van gebied kolkenreiniging

Op deze kaart staat het gebied aangegeven waarop de kolkenreiniging plaatsvindt vanaf 21 mei. 

Kaart van de voortgang van de jaarlijkse kolkenreiniging vanaf 21 mei. De kaart geeft het gebied Huizermaat aan.