Deze kaart toont de lokale bekendmakingen (besluiten). Dit zijn de bekendmakingen (bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning) van gemeenten, provincies en waterschappen die worden gepubliceerd in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant.