In 2019 heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Daarin kwam ook naar voren dat een opknapbeurt van de Zomerkade (inclusief de Wedekuil) prioriteit moet hebben. Daarom hebben we dat als eerste opgepakt. Met de plannen die er zijn krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls. De herinrichting bestaat onder meer uit aanpassingen in het openbaar gebied, het wijzigen van parkeervoorzieningen, extra ruimte voor terrassen ten behoeve van horeca, het verplaatsen van de bestaande EHBO-post en de aanleg van een zwemsteiger. Het ontwerp hiervoor heeft eerder ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. De beeldimpressies heeft u misschien gezien in de Strandkant of tijdens een van de informatiemomenten in juni. Om de herinrichting en het gewenste gebruik mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden geactualiseerd.

Hoe ziet de planning er uit?

 1. Afgerond: Kunstwerk 'De Elementen' verwijderd

  Begin december wordt het kunstwerk verwijderd om het op te laten knappen.

 2. Afgerond: Straatwerk Zomerkade

  De Zomerkade is van 10 januari tot eind april gesloten voor doorgaand verkeer.

 3. Afgerond: Start aanleg waterspeeltuin

  Op 23 mei start de aanleg van de waterspeeltuin.

 4. Afgerond: EHBO-post en kiosk

  Begin juni worden de nieuwe EHBO-post en kiosk geplaatst.

 5. Afgerond: Aanleg steiger

  Begin juni kan de steiger open voor gebruik.

 6. Afgerond: Terugplaatsen kunstwerk Gooierhoofd

  In juni wordt het kunstwerk 'De Elementen' op het Gooierhoofd geplaatst.

 7. Afgerond: Afronding werkzaamheden

  Begin juni sluiten we de werkzaamheden af en op 18 juni wordt de nieuwe Zomerkade geopend. 

Strandkrant Zomerkade (juni 2022)

Op dit moment zijn we bezig met de laatste werkzaamheden voor de herinrichting van de Zomerkade. Op 18 juni gaan we de hernieuwde Zomerkade spetterend openen. Wat we gaan doen, leest u in deze Strandkrant (ook beschikbaar als pdf). Ook komen we in deze uitgave terug op de resultaten van de draagvlakmeting. Zo bent u op de hoogte van het laatste nieuws.

Spetterende opening hernieuwde Zomerkade

Noteer zaterdag 18 juni in uw agenda, want die dag wordt de vernieuwde Zomerkade feestelijk geopend door wethouder Roland Boom. 
Lange tijd is intensief naar dit feestelijke moment toegewerkt. De Zomerkade ging volledig op de schop. Als omwonende heeft u de vorderingen van dichtbij kunnen bekijken en beleven. Het resultaat mag er zijn. En dat willen we samen vieren.

Het programma

 • 11.00 uur: opening Zomerkade door Roland Boom Locatie: steiger
 • 11.15 uur: opening kiosk
 • 11.20 uur: opening waterspeeltuin 

Activiteiten voor kinderen (en hun ouders)

 • Theater: verhalenverteller op de Wedekuil (sagen en legenden van de Zuiderzee)
 • Speel een spelletje schaak (Wedekuil)
 • Strandspringen (springkussens)            
 • Koffie en thee en tapas 
 • Gratis ijsje voor iedereen

Parkeren op de Zomerkade

Met omwonenden is eerder dit jaar gesproken over de mogelijkheid om het parkeren op de Zomerkade te reguleren door het instellen van een blauwe zone tijdens het strandseizoen. Voorwaarde hiervoor is dat er draagvlak onder de direct omwonenden en de ondernemers is. Daarom hebben we in mei 2022 een draagvlakmeting gehouden. De direct omwonenden en ondernemers van de Zomerkade hebben daarvoor schriftelijk een uitnodiging ontvangen.

Onvoldoende draagvlak voor invoeren blauwe zone

We vroegen omwonenden en ondernemers of zij voor het invoeren van een blauwe zone zijn of dat zij de huidige situatie willen handhaven en de draagvlakmeting na een jaar te herhalen. In totaal hebben 106 adressen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 104 bewoners en 2 ondernemers.

Uit de draagvlakmeting blijkt dat er onvoldoende draagvlak onder omwonenden is voor het invoeren van een blauwe zone. 70% van de respondenten wil geen blauwe zone invoeren (en een jaar aankijken hoe het gaat). 28% van de respondenten zou de blauwe zone willen invoeren en 2% heeft geen voorkeur.

De ondernemers die reageerden staan 100% achter het invoeren van een blauwe zone.

resultaten onderzoek bewoners
resultaten onderzoek ondernemers

 

Het vervolg

Er is samen met omwonenden en ondernemers voor gekozen om nu geen blauwe zone in te voeren en het komende seizoen te bekijken hoe het parkeren zich ontwikkelt. De gemeente gaat met een afvaardiging van de bewoners en ondernemers kijken hoe we het parkeren goed in beeld kunnen brengen. Daarbij meten we de parkeerdruk op dagen met mooi weer in de buurt, gaan we handhaven op parkeren en het parkeergedrag observeren. Met extra bebording ontmoedigen we het parkeren op de Zomerkade en stimuleren we parkeren op het Gooierhoofd. Het effect van de bebording nemen we mee in de gesprekken de buurt. Zo proberen we de praktijk goed in beeld te krijgen en te kijken hoe wij eventuele problemen het beste kunnen aanpakken. Na het zomerseizoen evalueren we dit alles met bewoners en ondernemers en bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Strandkrant Zomerkade (mei 2022)

Inmiddels is het grote werk rondom de Zomerkade uitgevoerd. Met de opening in het zicht, werken we aan de laatste actiepunten, zoals de realisatie van de waterspeeltuin, het terugplaatsen van het kunstwerk, de bouw van de nieuwe EHBO-post, de uitvoering van het groenplan en het al dan niet realiseren van een blauwe zone. In de Strandkrant van 4 mei 2022 (PDF) leest u het laatste nieuws.

Parkeren en draagvlakmeting

Op 5 maart is tijdens een inloopmiddag over parkeren op de Zomerkade met veel bezoekers gesproken over de mogelijkheid om de parkeerdruk te reguleren door het instellen van een blauwe zone. We spraken over de periode daarvan, de tijdstippen enzovoort. Niet iedereen kon zich vinden in de invoering van een blauwe zone. Er waren ook veel andere ideeën. Om tot een goede keuze te komen, gaan we daarom een draagvlakmeting doen onder omwonenden en ondernemers.

Met een draagvlakmeting wil de gemeente ervoor zorgen dat de uitwerking van het parkeerbeleid van de Zomerkade zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners en ondernemers. De meting richt zich op het al dan niet realiseren van een blauwe zone tijdens het strandseizoen. Direct omwonenden en ondernemers krijgen per brief een uitnodiging om mee te doen aan deze meting. 

Groen

Het aanbrengen van de beplanting is gestart. Gekozen is voor beplanting die past bij een mediterrane sfeer. 

EHBO post 

De nieuwe EHBO post wordt eind mei in gebruik genomen. Tot die tijd blijft de huidige post in gebruik. 

Waterspeeltuin 

Op 23 mei starten we met de aanleg van de waterspeeltuin.

Steiger

Zoals het er nu naar uitziet kan de steiger 25 mei open voor gebruik. 

Spetterende opening vernieuwde Zomerkade

Op 18 juni wordt de Zomerkade officieel geopend! In de strandkrant staat dat de Zomerkade op 11 juni geopend wordt. Dit is niet correct. De opening van de Zomerkade is op 18 juni.

 • 23 mei 2022: aanleg waterspeeltuin
 • Eind mei 2022: plaatsen kunstwerk op Gooierhoofd
 • 25 mei 2022: steiger gereed
 • 18 juni 2022: opening vernieuwde Zomerkade

Beplantingsplan Zomerkade (april 2022)

Het beplantingsplan versterkt de kustvisie van OKRA Landschapsarchitecten. Deze visie is het resultaat van uitgebreide sessies die OKRA had met vele inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen en collega-overheden. 

Door de combinatie te maken tussen heesters, grassen, vaste planten en bloembollen ontstaat er een unieke sfeer die past bij de autoluwe boulevard. De Zomerkade heeft een unieke sfeer dankzij de ligging aan het Gooimeer. Het is levendig gebied waar jong en oud kunnen ontspannen of recreëren, actief kunnen zijn of gewoon kunnen zitten en genieten. 

De kade wordt een stuk groener en levendiger door het diverse pallet aan kleuren en geuren door de vele vaste planten en heesters. Meer planten zorgt niet alleen voor een aangenamer en vriendelijker beeld, maar ook voor meer biodiversiteit en verkoeling in de zomer. Door het gebruik van halfverharding is de kade klimaatbestendig. De gravier d’or beschermt de wortels in de zomer tegen extreme warmte en tijdens extreme hoosbuien zakt het water snel de bodem in.

Download het Beplantingsplan Zomerkade

Start Fase 1 (januari 2022)

Op 10 januari is aannemer NTP begonnen met de eerste fase van de reconstructie van de Zomerkade, het gebied bij de Wedekuil. Vanaf die dag is de Zomerkade gesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting van de Zomerkade zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot eind april duren. Over de opeenvolgende fases wordt u ingelicht.

start eerste fase, kaart wedekuil

Strandkrant Zomerkade (december 2021)

Eind mei 2021 publiceerden we de eerste strandkrant. Hierin was meer te lezen over het ontwerp voor de herinrichting van de Zomerkade. In december gingen de werkzaamheden van start en werden de eerste stappen gemaakt op weg naar een bruisend kustgebied. Een duik van de steiger in de verdiepte zwemplek, een drankje drinken op één van de terrassen, genieten van strand, water en groen; vanaf 2022 is de Zomerkade ‘the place to be’. In maart 2022 zijn de werkzaamheden gereed en wordt er een feestelijke opening georganiseerd. 

In de Strandkrant van december 2021, die aan omwonenden en ondernemers in het gebied is gestuurd, krijgt u een overzicht van de werkzaamheden aan de Zomerkade.

Strandkrant: Herinrichting zomerkade

Beste bewoners, 

Eind mei 2021 heeft u de eerste strandkrant ontvangen. Hierin las u meer over het ontwerp voor de herinrichting van de Zomerkade. Binnenkort gaan de werkzaamheden van start en zetten we de eerste stappen op weg naar de een bruisend kustgebied. Een duik van de steiger in de verdiepte zwemplek, een drankje drinken op 1 van de terrassen, genieten van strand, water en groen; vanaf volgend jaar is de Zomerkade ‘the place to be’. 

In maart 2022 zijn de werkzaamheden gereed en zie ik u graag bij de feestelijke opening van onze nieuwe Zomerkade. 

Hartelijke groet, 
Roland Boom, 
Wethouder

Opstelplaats ondergrondse containers

Op de Zomerkade staan nu 4 ondergrondse containerlocaties en 1 bovengrondse glascontainer. De GAD en de gemeente Huizen willen het aantal containers graag uitbreiden en bundelen op 2 locaties. Graag horen wij uw mening over de 2 locaties die wij voorstellen (A en B). U kunt uw reactie sturen naar meedenken@gad.nl of telefonisch contact opnemen met de klantenservice van de GAD via 035-6991888.

Voorstel locatie A

Ter hoogte van Zomerkade 100.
Nieuwe locatie. Voorstel: 1 restafval, 1 PMD, 1 papier, 1 glas en 2 bovengrondse GFT.

Voorstel locatie voor opstelplaats vlakbij Zomerkade 100

Voorstel locatie B

Ter hoogte van Zomerkade 226. 
Uitbreiding bestaande locatie. Voorstel: 1 restafval, 1 PMD en 1 bovengrondse GFT.

Voorstel locatie voor opstelplaats vlakbij Zomerkade 226

Start straatwerk

Recent zijn we gestart met de werkzaamheden aan het strand. Binnenkort gaan we beginnen met de werkzaamheden aan de Zomerkade. Deze zijn naar verwachting in maart 2022 klaar. Tijdens het hele traject houden wij u op de hoogte via deze Strandkrant. Het laatste nieuws vindt u op deze pagina.

 • December 2021: verwijderen kunstwerk.
 • Januari 2022: start straatwerk.
 • Januari 2022: aanleg van de steiger.
 • Februari/maart 2022: plaatsen nieuwe EHBO-post en kiosk.
 • Maart 2022: terugplaatsen kunstwerk Gooierhoofd.
 • Maart 2022: afronding werkzaamheden.

Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden beperken we de overlast zoveel als mogelijk. Woningen en bedrijven aan en rondom de Zomerkade blijven bereikbaar.

Wat gebeurt er met het kunstwerk?

In de eerste strandkrant hebben we u geïnformeerd over de verplaatsing van het kunstwerk ‘De Elementen’. Begin december, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, gaan we het kunstwerk verwijderen om het op te laten knappen. Inmiddels is er samen met de kunstcommissie gekeken naar een nieuwe locatie waar het kunstwerk goed tot zijn recht komt. Dat wordt het Gooierhoofd. We gaan het kunstwerk in maart/april daar plaatsen.

Wat gebeurt er met parkeren?

Graag hadden we in december een inloopmoment georganiseerd om u als omwonenden en ondernemers de plannen te presenteren voor het parkeren op de Zomerkade. Door de verscherpte coronamaatregelen kan dat helaas niet. We stellen die presentatie uit tot januari 2022, in de hoop dat dit dan wel kan. Als dat niet zo is, dan gaan we kijken naar een andere vorm om u de plannen te laten zien en van u te horen wat u daarvan vindt.
 

Ontwerp bestemmingsplan Zomerkade (september 2021)

Het ontwerp bestemmingsplan Zomerkade ligt ter inzage tot 28 oktober 2021. Tijdens deze periode kunt u een reactie (zienswijze) op het plan geven. Let op, het gaat dus niet om een reactie op de opzet van de herinrichting van de Zomerkade. Dat traject is al afgerond. Deze reactiemogelijkheid heeft alleen betrekking op het de wijziging van het bestemmingsplan, die nodig is om de herinrichting mogelijk te maken. 

Kijk voor meer informatie op de pagina Bestemmingsplannen in procedure.

Strandkrant Zomerkade (mei 2021)

In 2019 heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Daarin kwam ook  naar voren dat iedereen belang hecht aan een opknapbeurt van de Zomerkade. Daarom hebben we dat als eerste opgepakt. 

In oktober 2020 is het zogenoemde voorlopig ontwerp voor de Zomerkade digitaal gepresenteerd. Hierop hebben we veel reacties gekregen. We hebben gesprekken gevoerd met diverse bewoners en andere belanghebbenden. Ook hebben we de afgelopen maanden veel onderzocht. De uitkomsten van die gesprekken en onderzoeken hebben we gebruikt in verdere uitwerking. 

In deze Strandkrant (pdf) die aan omwonenden en ondernemers in het gebied is gestuurd krijgt u een overzicht van de Zomerkade en de wijzigingen die zijn aangebracht naar aanleiding van de gesprekken en de onderzoeken.

Bekijk het voorlopig ontwerp voor de Zomerkade (oktober 2020)

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. Prioriteit in de uitwerking heeft het gebied van de Zomerkade. In het ontwerp ligt de focus op de Wedekuil, het gebied voor de horeca en de overgang van en naar het strand. Toevoegen van groen, verbeteren van de toegankelijkheid door trappen en hellingen en gevarieerde zitmogelijkheden zijn daar onderdeel van. Het ontwerp (pdf) biedt ruimte voor bestaande en nieuwe horeca aan het strand, gekoppeld aan de Wedekuil met zwemplek.

Uitgangspunt is eenheid in het gebied, met een uitstraling die daarbij past.

Afbeeldingen met QR code

Benieuwd hoe het gebied eruit komt te zien? Op deze pagina ziet u een aantal afbeeldingen. Bij elke afbeelding is het ontwerp kort toegelicht. Als u de QR code op de afbeelding scant met uw smartphone of tablet, dan kunt u daar 360 graden rondkijken en beleven hoe het er uit komt te zien. U kunt de beelden ook bekijken via de links die toegevoegd zijn aan de toelichting.

De rondleiding

Van oost (de kant van de Aanloophaven) naar west (de kant van Gooierhoofdpark) met de volgende stops:

 1. Tribune
 2. Wedekuil en zwemplek
 3. Boulevard en terrassen Zomerkade
 4. Groene trappen en strandpromenade

1. Tribune

Voor de bestaande kademuur is een tribune gebouwd. Vanaf de Zomerkade lopen bezoekers via de treden van de tribune het strand op. De tribune biedt zicht op het bestaande volleybalveld; dat is vergroot en uitgebreid. ’s Avonds kunnen mensen genieten van een fantastisch uitzicht over het Gooimeer en de zonsondergang.

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

2. Wedekuil en zwemplek

De Zomerkade krijgt een echte zwemplek. Het natuurlijke zwemwater van het Gooimeer loopt door tot de Wedekuil en is verdiept. Aan de westkant daarvan loopt een steiger het Gooimeer in. Aan deze steiger kunnen kleine (ondiepe) vaartuigen aanmeren.  Aan de oostkant loopt het zandstrand door tot in de zwemplek. In de zomer is er op de oever van de zwemplek ruimte voor foodtrucks.

De Wedekuil zelf heeft een grasveld en is daardoor een prettige plek om actief te zijn of gewoon te zitten en te genieten. De treden zijn schoongemaakt en hersteld. De treden aan de korte zijde hebben een breed zitelement, dat uitzicht biedt over de Wedekuil, de zwemplek en het Gooimeer. Aan de westzijde van de Wedekuil is ruimte voor terrassen met zicht op het strand.

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

3. Boulevard en terrassen Zomerkade

Aan de kant van het strand op de Zomerkade is meer ruimte voor terrassen en groen.  Het halfronde bastion is verwijderd, zodat het indrukwekkende halvemaanvormige strand tot z’n recht komt. Ook maakt dat de doorgaande promenade over het strand mogelijk. Voor het kunstwerk dat nu in het bastion staat, wordt in overleg met de kunstenaar een nieuwe bestemming gezocht.

Ter plekke van de onderdoorgang naar het Spui is de boulevard verbreed tot ‘balkon’. Via brede trappen en een flauwe helling is het strand toegankelijk. Vanaf het balkon tot aan de Zuiderzee blijft de inrichting van de Zomerkade zoals deze nu is.

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

4. Groene trappen en strandpromenade

De oostelijke helft de parkeerplaats op het strand is verwijderd. Het strand is verbreed en het hoogteverschil tussen strand en kade is overbrugd met brede groene treden. De randen daarvan hebben een comfortabele zithoogte en zijn op diverse plekken voorzien van trappen en houten plateaus. De hoogste niveaus van de groene treden hebben een bloemenweide. Op het gazon van de lagere treden kunnen mensen zitten en zonnen, zonder daarvoor naar het strand te hoeven.  Verspreid over de groene trappen zijn lage bomen met brede kronen geplant, die natuurlijke schaduw bieden op hete dagen.

Langs de onderzijde van deze groene treden is een doorgaande strandpromenade. Deze strandpromenade verbindt alle verschillende onderdelen van het strand. Via een brede flauwe helling zijn beide niveaus met elkaar verbonden, zodat ook minder mobiele bezoekers het strand kunnen betreden. De groene treden zijn aangelegd tot de helft van het parkeerterrein, maar kunnen in de toekomst doorgetrokken worden tot het eind van het strand, waar de oversteek naar het Gooierhoofd gemaakt kan worden. 

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

Handig

Voorlopig ontwerp Zomerkade gereed (oktober 2020)

Inmiddels is een voorlopig ontwerplink naar pdf bestand voor de Zomerkade gereed. Dit ontwerp is tot stand gekomen op grond van:

 • de uitgangspunten uit de Kustvisielink naar pdf bestand
 • de inbreng uit het participatieproces
 • de opmerkingen uit de commissie Fysiek Domein van juni dit jaar
 • een motie in de gemeenteraad van juli jl. die uitgaat van 50% behoud parkeerterrein aan de strandzijde.

In het ontwerp ligt de focus op de Wedekuil, het deel voor de horeca en de overgang van en naar het strand. De kademuur en de aanliggende voetpaden worden qua verharding, via een boulevard en met groene trappen ingepast in het ontwerp. De verschillende activiteiten, routes en zones worden zo georganiseerd dat er eenheid in het gebied ontstaat, met een uitstraling die daarbij past.

Informatie omwonenden

Het voorlopig ontwerp wordt de komende tijd uitgewerkt naar een definitief ontwerp, dat gebruikt gaat worden voor de aanbesteding. In dit proces naar een definitief ontwerp worden bewoners en omwonenden van de Zomerkade meegenomen. Via online sessies worden zij geïnformeerd over het voorlopig ontwerp, kunnen zij specifieke vragen stellen en hun mening delen.

Zomerkade prioriteit in uitwerking Kustvisie (juni 2020)

In februari is de herinrichting van de Zomerkade door de gemeenteraad benoemd als prioriteit. Het college wil graag in september starten met de aanbesteding hiervoor. De focus ligt op het aanpassen en aantrekkelijk maken van het centrale deel van de Zomerkade  (Wedekuil-Spui), op de aanleg van een zwemplek bij de Wedekuil, vergroening van het gebied en verbeteren van de parkeervoorzieningen.

Aanpak

De Zomerkade is een centrale plek aan de kust van Huizen. Een plek waar mensen ’s zomers gebruik maken van het strand, een terrasje pakken en zwemmen in het Gooimeer. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsimpuls van dit gebied; een herkenbare bestemming in Huizen, haven van ’t Gooi. Ook een groene plek aan het water, waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. En waar mensen gebruik kunnen maken van een natuurlijke zwemplek in de Wedekuil, die de verbinding vormt tussen horeca, strand en achterland.

Procedure

Het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten is noodzakelijk. De keuze voor aanpak van dit gebied, doet recht aan de wensen van inwoners. De basis is de integrale Kustvisie - het toetsingskader -  waaruit steeds opnieuw verbinding kan worden gezocht met andere deelprojecten en initiatieven van bijvoorbeeld ondernemers. Dit voorstel voor herinrichting moet uitgewerkt worden naar een definitief ontwerp, waarbij omwonenden geraadpleegd worden.

Gemeenteraad stemt in met prioritering deelprojecten (februari 2020)

De gemeenteraad heeft op 13 februari jl. ingestemd met het toekennen van de hoogste prioriteit aan de volgende deelprojecten voor de Kustvisie:

 • 4.7.1 (natuurlijke zwemvijver Wedekuil),
 • 4.7.2 (gebiedsontwerp strand en Zomerkade)
 • 4.7.3 (strandpaviljoen met seizoensgebonden horeca)

Deze projecten zullen de aankomende periode worden uitgewerkt.

Gemeenteraad stelt Integrale Kustvisie Huizen vast (december 2019)

De gemeenteraad heeft op 12 december jl. de Integrale Kustvisie voor Huizen vastgesteld. Deze visie is het resultaat van uitgebreide sessies die Okra landschapsarchitecten tussen maart en mei 2019 had met vele inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen en collega-overheden. Ook de jeugd heeft meegedacht. De komende tijd wordt gekeken naar de verdere uitwerking van onderdelen uit de vastgestelde kustvisie. 

College biedt de gemeenteraad integrale kustvisie aan (november 2019)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve Kustvisie voor Huizen vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie is het resultaat van uitgebreide sessies die Okra landschapsarchitecten tussen maart en mei 2019 had met vele inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen en collega-overheden. Ook de jeugd heeft meegedacht.

De commissie- en raadsvergadering waarin de Kustvisie wordt besproken zijn op respectievelijk 27 november en 12 december.

Integrale Kustvisie

De visie beschrijft de kansen en mogelijkheden die door de participanten zijn aangedragen in samenhang. Deze kansen en mogelijkheden versterken de verbinding tussen de kust en er rest van de gemeente. Ook is de relatie gelegd met buurgemeenten Blaricum, Gooise Meren en Almere. Met deze visie als basis kan Huizen verder vooruit met voltooien van een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

Bekijk de kustvisie

Beeld

De integrale Kustvisie geeft een beeld van hoe de kust van Huizen zich zou kunnen ontwikkelen. Als de gemeenteraad de visie vaststelt, dan volgt de uitwerking van de verschillende deelgebieden. Wethouder Boom: “De kust van Huizen zie ik als een kralenketting. De verschillende locaties, initiatieven en kwaliteiten rijgen zich aaneen. Bij toekomstige initiatieven gaan we kijken of het kralen zijn die passen in de ketting én waar we ze aan de ketting rijgen. De kust van huizen is niet alleen het feestje van de watersporters. De kust is ook belangrijke kans voor het achterland. Voor het dorp en voor de mensen die aan het Gooimeer wonen. Ook zij moeten volop kunnen recreëren aan de kust. Het initiatief voor de uitwerking en de regie ligt zeker niet alleen bij de gemeente. Wij zoeken nadrukkelijk ook marktpartijen en inwoners die kunnen en willen bijdragen. Samen maken wij Huizen!”

Veelzijdig en gevarieerd

De integrale Kustvisie gaat uit van veelzijdigheid en een gevarieerd aanbod, waarbij de verschillende onderdelen elkaar versterken. Op basis van de participatiesessies met inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen, bestuurders en collega-overheden zijn acht uitgangspunten geformuleerd, die in de Kustvisie zijn uitgewerkt.  

 • Water op de agenda;
 • Basis op orde;
 • Samenwerking publieke en private ontwikkelingen;
 • Zorgen voor verbinding en goede samenhang;
 • Heldere zonering in druk en rustig;
 • Meer ruimte voor voetganger en fietser;
 • Verbreding aanbod recreatie en toerisme;
 • Gerichte kwaliteitsimpulsen.

Deze uitgangspunten vormen het fundament van de kustvisie in zijn geheel, maar zijn ook de primaire toetsingscriteria voor toekomstige ontwikkelingen in of aan de kustzone.

Reageren op eindconcept Kustvisie (mei 2019)

Na een aantal themabijeenkomsten over kust en haven is op 27 mei is het concept van de kustvisie gepresenteerd aan alle participanten. De kustvisie gaat nu ook de inspraak in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om te reageren.

Reacties

Tot en met dinsdag 18 juni 2019 kunt u reageren op het eindconcept van de kustvisie (zie onderaan deze pagina). Dit kunt u doen door een mail met als onderwerp ‘reactie kustvisie’ aan kustvisie@huizen.nl te sturen of per post aan Gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA, Huizen.

Vervolg

De reacties tot en met 18 juni 2019 worden meegenomen in de presentatie aan de commissie Fysiek Domein op 26 juni 2019. Daarna worden alle reacties gebundeld en samen met de input van de commissie Fysiek Domein gebruikt voor het opstellen van een einddocument voor de kustvisie. Dit einddocument wordt na de zomervakantie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Waarom een kustvisie (februari 2019)

Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar ligging direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. Huizen wil een levendig dorp aan het water zijn. Daarvoor is een aantrekkelijke en levendige kust van groot belang. De kust moet een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en voldoende recreatieve mogelijkheden bieden. Maar de Kustvisie blijft niet beperkt tot alleen de kust. In de visie wordt ook de verbinding gemaakt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen.

Samen vormgeven!

Voor het maken van een definitieve Kustvisie gaan we graag met u in gesprek. Om samen te verkennen welke kansen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelmogelijkheden u ziet. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp. Een visie die de sterke punten van Huizen verbindt.

Wethouder Roland Boom: “De uiteindelijke Kustvisie zie ik als een kralenketting. Deze kralenketting zorgt voor verbinding tussen kust, haven en centrum. De ketting is ook het kader, waarbinnen ontwikkelingen kunnen en moeten plaatsvinden. Elke toekomstige actie wordt getoetst aan die ketting. Zo is de kralenketting een leidraad voor toekomstige keuzes. Ik hoop dat u samen met ons deze ketting wilt vormgeven.”

Hoe?

In deze concept Kustvisie gaan we de witte vlekken samen invullen. Dat betekent een grondige verkenning en pittige discussies die moeten leiden tot afgewogen keuzes. Daarvoor organiseren wij een aantal bijeenkomsten, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Om de thema’s goed met elkaar te kunnen bespreken, zijn per thema bijeenkomsten gepland. De laatste (27 mei) is een bijeenkomst waar beide thema’s aan de orde komen. Ook is er een beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad. Na deze bijeenkomsten worden de witte vlekken in de concept Kustvisie ingevuld. Tot slot, aan het einde van het traject, is er een presentatie aan iedereen. De visie die er dan ligt, wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In dit traject laten wij ons begeleiden door Okra Landschapsarchitecten uit Utrecht.

Wanneer en waar

Wanneer en war de bijeenkomsten zijn, leest u hierna. 

Thema Kust

DatumTijdLocatie
Maandag 11 maart19.30 uurCoronel, Havenstraat 295
Woensdag 3 april19.30 uurGemeentehuis, Graaf Wichman 10
Maandag 27 mei19.30 uurBoot | Eten & Drinken, Ambachtsweg 65

Thema Haven

DatumTijdLocatie
Donderdag 14 maart19.30 uurCoronel, Havenstraat 295
Donderdag 4 april19.30 uurGemeentehuis, Graaf Wichman 10
Maandag 27 mei19.30 uurBoot | Eten & Drinken, Ambachtsweg 65

* Let op: omdat veel deelnemers meedoen aan beide thema's, is in overleg met de deelnemers besloten om de derde bijeenkomst voor Kust en Haven samen te voegen op één avond: 27 mei. 

Publiekspresentatie

Woensdag 26 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis (tijdens raadscommissie Fysiek Domein). 

Achtergrond

Eind november 2016 besloot de gemeenteraad om de focus voorlopig te leggen op het gebied tussen de landtong en de aanloophaven en te kiezen voor uitwerking van vier projecten: een verdiepte zwem- en duikplek in het Gooimeer, een strandpaviljoen, een trekkerscamping en een fietsroute langs de Zomerkade en recreatiegebied Gooierhoofd. Voor de uitwerking hiervan zou in overleg met het nieuwe college, dat na de verkiezingen in 2018 aantrad, een planning worden gemaakt. In februari 2018 nam de gemeenteraad een motie aan, waarmee het college onder meer opdracht kreeg om de gemeenteraad eind 2018 een geactualiseerde kustvisie voor te leggen met daarin duidelijkheid over wat de gemeente wil met de hele kust, waarbij rekening wordt gehouden met de tot dan toe ingebrachte bezwaren en suggesties rondom de ontwikkeling van de kust. Dat is aanleiding voor dit traject, waarbij iedereen ideeën en suggesties kan aandragen over het haven- en kustgebied. Dit traject moet leiden tot een breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp.