In sommige gevallen kunt u gebruik maken van een lening voor uw woning. De Starterslening is voor jongeren van maximaal 35 jaar, om een passende koopwoning in Huizen te krijgen. De starterslening wordt verstrekt door de SVn. De SVn adviseert de gemeente bij het maken van de keuzes en over de hoogte van een starterslening. 

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Blijverslening. De blijverslening kunt u aanvragen bij het levensloopbestendig maken van de woning, het bevorderen van veilig wonen of als er sprake is van een zorgvraag. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Of om uw bad te laten vervangen door een douche. 

Komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening, omdat u de rente en de aflossing niet kunt betalen, maar bezit u wel een eigen woning met overwaarde? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Verzilverlening. De verzilverlening is net als de blijverslening bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in hun woning willen blijven en deze woning levensloopbestendig willen maken en/of een zorgvraag hebben. 

Starterslening

De Starterslening is voor jongeren van maximaal 35 jaar, om een passende koopwoning in Huizen te krijgen. De starterslening wordt verstrekt door SVn. De SVn adviseert de gemeente bij het maken van de keuzes en over de hoogte van een starterslening. 

Voorwaarden

 • De verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de NHG-grens. Deze bedraagt in 2023 € 405.000,00.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning (met een maximum van € 30.000,-).
 • De belangstellende mag niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • De aanvrager mag niet eerder een woning hebben gekocht of verkregen. Deze voorwaarde is ook van toepassing indien er sprake is van een tweede aanvrager.
 • De belangstellende moet aan minstens een (1) van de onderstaande voorwaarden voldoen: 
 1. De belangstellende moet minimaal een jaar ingeschreven staan in het bevolkingsregister van de gemeente Huizen. 
 2. De aanvrager heeft een economische binding met Huizen (minimaal 19 uur per week werkzaam zijn bij een Huizer werkgever). In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van de aanvragers.
 3. De aanvrager heeft binnen vijf jaar na afronding van zijn/haar dagstudie/school de wens om weer terug te keren naar Huizen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de aanvrager direct voorafgaand aan zijn/haar vertrek wegens studie/school minimaal vijf jaar in Huizen woonachtig is geweest. In  geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van de aanvragers.
 • Het rentepercentage van de lening bedraagt gedurende de eerste drie jaar 0,0%. Gedurende de eerste drie jaar is geen aflossing verschuldigd. Na het derde jaar van de looptijd wordt de rente aangepast. De SVn-rente staat vijftien jaar vast, vanaf de ingangsdatum van de lening. 
 • Na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar kunt u een hertoetsing aanvragen, op basis van een brief van SVn. Indien uit deze hertoetsingen blijkt dat de financiële draagkracht onvoldoende is, worden de rente en aflossing aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels. Op het moment dat de marktconforme maandtermijn is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk. 
 • Als na vijftien jaar de marktconforme maandtermijn nog niet bereikt is, blijft de (op dat moment door de gemeente vastgestelde) maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd. De lening wordt afgelost via jaarannuïteiten. 
 • De Starterslening wordt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)(externe link) afgesloten. De NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen(externe link)
 • Als uit de inkomens- en vermogenstoets blijkt dat de aanvrager de woning ook zonder de Starterslening kan financieren, dan wordt de lening niet verstrekt. 
 • De 'bijdrage' van de gemeente bestaat uit het renteverlies dat in de eerste drie jaar wordt  geleden. Als na hertoetsing(en) in de daaropvolgende jaren (zesde, tiende en vijftiende jaar)  blijkt dat de financiële draagkracht nog onvoldoende is, zal ook dit renteverlies voor rekening van de gemeente komen.
 • (Huur)woningen van corporaties, beleggers of ontwikkelaars zijn van de regeling uitgesloten.

Blijverslening

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Blijverslening. De Blijverslening kunt u aanvragen voor het levensloopbestendig maken van de woning, het bevorderen van veilig wonen of als er sprake is van een zorgvraag. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Of om uw bad te laten vervangen door een douche. U komt eerder voor de Blijverslening in aanmerking dan voor een lening bij een andere financierder. Dat komt doordat er boetevrij kan worden afgelost en de lener minder snel hoeft af te lossen vanwege de behaalde leeftijd. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het geld wordt dan in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald.

Hypothecaire of consumptieve (persoonlijke lening)

De lening kan op twee manieren worden afgesloten:

 • De hypothecaire lening wordt afgesloten voor een bedrag van € 2.500,- tot € 50.000,- met een looptijd van 10 tot 20 jaar afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.
 • De consumptieve persoonlijke lening kan worden afgesloten voor een bedrag van € 2.500,- tot € 10.000,- met een looptijd van maximaal 10 jaar.

De blijverslening wordt via een bouwkrediet verstrekt. U lost de lening af in maandelijkse termijnen. Vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan. Meer informatie vindt u op de website van SVn(externe link).

Blijverslening aanvragen

 1. Met het vooraanvraagformulier doet u bij de gemeente eerst een vooraanvraag voor een Blijverslening. 
 2. Bij een positieve uitkomst van de vooraanvraag ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de lening bij SVn aan te vragen voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). 
 3. Bij SVn doet u de definitieve aanvraag. 

Op de website van het SVn staat meer informatie over de definitieve aanvraag en hoe uw aanvraag wordt afgehandeld. Bij een positieve uitkomst brengt het SVn een offerte voor een Blijverslening uit. Het SVn verstrekt en beheert de toegewezen lening.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Huizen.
 • Voor het doen van preventieve woningaanpassingen moeten beide aanvragers minimaal 55 jaar zijn (en jonger dan 76 jaar voor een consumptieve lening).
 • Voor gezinsleden met een zorgvraag gelden geen leeftijdsvoorwaarden.
 • Bij een hypothecaire lening mag de totale financiering (bestaande hypotheek + blijverslening) maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen.
 • De lening kunt u alleen gebruiken voor aanpassingen in de woning.
 • Het werk wordt uitgevoerd door een erkend installateur of bouwbedrijf.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.

Vooraanvraagformulier

Het vooraanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en sturen naar gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. De volgende overzichten moeten bij de aanvraag worden bijgevoegd:

 • Opgave & omschrijving van de te treffen maatregelen;
 • Financiële onderbouwing door een erkend installateur of bouwbedrijf;
 • Planning van de werkzaamheden;
 • Kopie van de Omgevingsvergunning als deze nodig is. 

Overige informatie

Als uw aanvraag niet volledig is, kan er geen beslissing worden genomen. U krijgt dan nog vier weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag, krijgt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) op 088 253 94 00.

Verzilverlening

Komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening omdat u de rente en de aflossing niet kunt betalen, maar bezit u wel een eigen woning met overwaarde? Dan kunt u misschien gebruik maken van de verzilverlening. De verzilverlening is net als de Blijverslening bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in hun woning willen blijven en deze woning levensloopbestendig willen maken en/of een zorgvraag hebben. 

Overwaarde woning

De regelingen voor de Blijverslening en de Verzilverlening hebben hetzelfde doel: het mogelijk maken voor ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alle ouderen kunnen gebruik maken van de Blijversregeling. Een aantal van hen heeft wel overwaarde op de eigen woning, maar onvoldoende inkomen om de lening te kunnen aflossen. De Verzilverlening maakt het voor deze groep toch mogelijk om een financiering te krijgen. Het gaat daarbij om een aflossingsvrije hypothecaire lening. De verschuldigde rente wordt bijgeschreven op de lening en deze lening wordt bij verkoop van de woning terugbetaald.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Huizen.
 • De minimale leeftijd voor het in aanmerking komen van een Verzilverlening is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd. Als er 2 aanvragers zijn dan geldt dit voor beiden.
 • De totale financiering (bestaande hypotheek + verzilverlening) maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen.
 • De Verzilverlening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €50.000,-.
 • De lening kunt u alleen gebruiken voor aanpassingen in de woning.
 • Het werk wordt uitgevoerd door een erkend installateur of bouwbedrijf.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.

Vooraanvraagformulier

Het vooraanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en sturen naar gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. De volgende overzichten moeten bij de aanvraag worden bijgevoegd:

 • Opgave & omschrijving van de te treffen maatregelen;
 • Financiële onderbouwing door een erkend installateur of bouwbedrijf;
 • Planning van de werkzaamheden;
 • Kopie van de Omgevingsvergunning als deze nodig is.

Overige informatie

Als uw aanvraag niet volledig is, kan er geen beslissing worden genomen. U krijgt dan nog vier weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag, krijgt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) op 088 253 94 00.