Wat is LHBTI+?

De afkorting LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. De + staat onder meer voor queer, aseksueel en panseksueel. 

Samen

Naast een inventarisatie van welke activiteiten er al zijn voor LHBTI+, heeft gemeente Huizen een bijeenkomst georganiseerd met maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders, sportclubs, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, enzovoort. We hebben belangrijke aandachtspunten vastgesteld om verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld de aanpak van discriminatie, deskundigheidsbevordering, aandacht voor LHBTI+ in het onderwijs en bij kwetsbare groepen. Het beleid hiervoor gaan we ontwikkelen. En dat gaan we samen met de LHBTI-doelgroep doen.

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtsstreek

Heeft u te maken met discriminatie omdat u behoort tot de LHBTI-doelgroep? Bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek kunt u een melding doen. Het meldpunt registreert uw melding en neemt hem (in overleg met u) in behandeling. Zo kunnen er bijvoorbeeld gesprekken volgen, een bemiddeling gedaan worden of andere juridische stappen worden genomen. Meer informatie vindt u op www.meldpuntdiscriminatiegv.nl

COC Midden-Nederland

Heeft u een vraag over homoseksualiteit? Wilt u in contact komen met (andere) LHBTI-jongeren of juist senioren? Worstelt u met uw coming-out of seksualiteit? Neem dan contact op met COC Midden-Nederland. Bij COC kunt u terecht met allerlei vragen. Het COC komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgenders (LHBT's). Ook zet COC zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie. Meer informatie is te vinden op de website van COC Midden-Nederland

GGD

Wilt u iets weten over seksuele gezondheid en relaties? Dan kunt u terecht bij GGD Gooi en Vechtstreek. Met name voor jongeren is de GGD verbonden met Sense (centrum voor seksuele gezondheid). Meer informatie staat op de website van GGD Gooi en Vechtstreek

Jeugd en Gezin

Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen in regio Gooi en Vechtstreek. Zo kunt u samen met Jeugd en Gezin beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en gezins- en opvoedcoaches. Heeft u als school, ouder, kind of jongere vragen over seksualiteit en seksuele diversiteit? Kijk op onderstaande websites voor meer informatie:

Sport- en vrijwilligersorganisaties

Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het sporten. In Huizen zijn er diverse sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties die zich daar hard voor maken. Zo hebben de verenigingen een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt en zijn er omgangsregels opgesteld in het kader van het initiatief 'Jeugd Veilig Actief'. Wilt u meer informatie over veilig sporten? Kijk dan op de website van Sportplatform Huizen

Rijksoverheid

De overheid werkt aan gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender- en intersekse personen (LHBTI's). En wil geweld en discriminatie tegen LHBTI's voorkomen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid