Lintjesregen 2024 in Huizen

Vandaag reikte burgemeester Niek Meijer een Koninklijke onderscheiding uit aan maar liefst 14 personen. Eén gedecoreerde kon niet aanwezig zijn en werd telefonisch op de hoogte gebracht.

Gedecoreerden

De volgende personen zijn gedecoreerd en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer Gerard Barmentlo, de heer Andries Honing, de heer Evert van Vliet, de heer Tijmen Kos, mevrouw Lia Korving-den Hartog, mevrouw Diny Klein-Vos, de heer Eduard Rebel, mevrouw Marjolein Verboon-Koperdraat, de heer René Räkers, de heer Frans Elbers, mevrouw Henny Schaapherder-Hartman, mevrouw Henny Siebel Dijkstra, mevrouw Betty Schimmel-Berends, de heer Jan Lustig.

Burgemeester Niek Meijer samen met gedecoreerden: Evert van Vliet, Gerard Barmentlo, Andries Honing, Tijmen Kos. Foto: met Lisa Fotografie

Over Gerard Barmentlo

Gerard zet zich al meer dan 30 jaar onafgebroken in als vrijwilliger voor diverse organisaties in Huizen. Hij is pastoraal medewerker voor de wijkgemeente Zenderkerk in Huizen. Naast pastorale werkzaamheden en het lid zijn van de Algemene Kerkenraad was hij projectleider van de renovatie van de Zenderkerk, in het bijzonder de binnenkant van het gebouw.

Daarnaast is hij sinds 2014 lid en penningmeester van de fractie ChristenUnie in Huizen en sinds 2016 voorzitter van Stichting SchuldHulpMaatje in Huizen.

Over Andries Honing

Andries is al ruim 35 jaar vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Huizen. Hij startte in het jeugdwerk, maar was daarna actief in andere functies, die steeds meer tijd in beslag namen, zoals pastoraal ouderling (en scriba), ouderling kerkrentmeester (en preses) en op dit moment penningmeester.

Over Evert van Vliet

Evert heeft sinds 1998 diverse functies vervuld binnen de Hervormde Gemeente Huizen. Hij is 8 jaar ouderling geweest en 12 jaar bezoekbroeder. Hij is intensief betrokken geweest bij de verbouwing van de Zenderkerk. Sinds 2018 is hij zorgmedewerker bij Hospice Huizen en denkt hij mee met de organisatie. Hij zet zich in voor de bekendheid van de hospice, de werving van vrijwilligers en treedt zo nodig op als klusjesman. 
Evert is eveneens vrijwilliger bij de Matthäus-Passion in Huizen, waar hij eerstverantwoordelijke is voor de fondsenwerving.

Over Tijmen Kos

Tijmen is sinds 1999 koster van de voormalig Hervormde Evangelisatie Huizen, thans Hersteld Hervormde Gemeente Huizen. Hij verricht het kosterschap met veel liefde en grote toewijding rondom en tijdens de kerkdiensten en doordeweeks tijdens verenigingsavonden en vergaderingen. 
Ook is Tijmen vrijwilliger bij de Historische Kring Huizen, waar hij actief lid is van het archiefteam. Ook is hij invalkracht voor de rondleidingen op de Oude Begraafplaats en ondersteuner bij grotere evenementen van de Historische Kring Huizen.

Burgemeester Niek Meijer samen met gedecoreerden: Diny Klein-Vos, Marjolein Verboon-Koperdraat, Eduard Rebel, Lia Korving den Hartog. Foto: met Lisa Fotografie.

Over Lia Korving-den Hartog

Lia is sinds 1990 vrijwilligster bij Christelijke Boekhandel de Echo, eerst in de Zenderkerk en sinds 1993 in een winkelpand in het centrum van Huizen. Zij is daar vaste winkelmedewerkster, organisator van diverse activiteiten en staflid, als ondersteuning van de bedrijfsleiding.
Daarnaast is zij actief vrijwilligster bij de Hervormde Gemeente Huizen. Zij begeleidt voor de Diaconale Welzijnscommissie mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking naar aangepaste kerkdiensten. Ook bezoekt zij visueel beperkte personen in hun eigen woonomgeving.
Samen met een ander gemeentelid leidt zij een Bijbelkring voor ouderen en zet zich in voor de Bloemengroet.

Over Diny Klein-Vos

Diny was vanaf de oprichting in 1955 tot aan de opheffing in 2015 actief lid van de Hervormde Vrouwenvereniging Debora, waarvan 8 jaar bestuurslid. 
Diny bezoekt 3 vaste dagdelen in de week vrouwen ter gezelschap. Daarnaast leest zij iedere woensdagmorgen voor aan meerdere cliënten van Visio en neemt zij regelmatig een client van Visio mee uit. Sinds 2014 is Diny verbonden aan De Oude Pastorie als gastvrouw. Daarnaast is zij in 2020 burenverbinder geworden bij Buurten met Buren in het seniorencomplex waar zij zelf woonachtig is.

Over Eduard Rebel

Eduard was voorzitter van de Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior in Huizen van 2002 tot 2021.
Hij zorgde creatief voor nieuwe leden en manieren om de vereniging gezond te houden en onderhield persoonlijke contacten met het bestuur, de leden, sponsoren en de gemeente Huizen.
Na zijn aankondiging te willen stoppen als voorzitter is er helaas geen opvolger gevonden en kwam er in 2021 een einde aan COV Excelsior.
Eduard was ook penningmeester bij de Korfbalvereniging van Huizen, is bestuurslid en penningmeester van de Stichting Matthäus-Passion in Huizen. Daarnaast is hij bestuurslid én vrijwilliger bij de Stichting Ondernemersfonds ’t Hart van Huizen.

Over Marjolein Verboon-Koperdraat

Marjolein zet zich al ruim 25 jaar in als vrijwilliger voor diverse organisaties in Huizen. Sinds 2003 is zij verbonden aan Museumstoomtram Hoorn-Medemblik in diverse rollen: stationschef, lokettist en horecamedewerkster.
In 2008 werd zij algemeen bestuurslid bij Muziekvereniging Prinses Irene en was zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het innen van de contributies en beheer van het gebouw. Ook stond zij regelmatig achter de bar.
Daarnaast is zij vrijwilligster bij Theaterroute Huizen; eerst als figurant en nu opklimmend van assistent rekwisieten, naar coördinator rekwisieten en locatiemanager.
Marjolein is van beroep wijkverpleegkundige. Daarnaast zet zij haar professionele ervaring én haar eigen vakantiedagen in voor vakantiestichtingen zoals de Zonnebloem en SailWise.

Burgemeester Niek Meijer samen met gedecoreerden: Betty Schimmel-Berends, Jan Lustig, Frans Elbers, Henny Schaapherder-Hartman, Henny Siebel Dijkstra. Foto: met Lisa Fotografie.

Over Frans Elbers

Frans was van 1998 tot 2022 vrijwilliger bij de Oranje Vereniging Blaricum, waarvan 8 jaar voorzitter. 
Hij verzorgde de nodige voorbereidingen voor het paardenringsteken tijdens de Blaricumse kermisweek en praatte als spreekstalmeester het ringsteken op amusante wijze aan elkaar.
De Oranje Vereniging organiseert niet alleen festiviteiten rond Koningsdag, maar ook tijdens de Blaricumse kermisweek in augustus en de intochten van Sinterklaas in Blaricum. 
Frans is ook voorzitter bij HBV de Bun en bij de Biljartbond voorzitter van district ’t Sticht.

Over Henny Schaapherder-Hartman

Henny is 38 jaar verbonden geweest aan de EHBO Laren, waarvan 36 jaar als bestuurslid.
Zij is bevoegd om EHBO (herhalings-)cursussen te geven aan honderden deelnemers van alle leeftijden en heeft hiervoor examens afgenomen. Zij is vaak vrijwilliger geweest bij evenementen, muziekconcerten, voetbal- en hockeytoernooien. 
De laatste jaren heeft zij zich ingezet voor reanimatiecursussen met AED.

Over Henny Siebel

Henny begeleidt als accordeonist twee koren; een dameskoor en een Shantykoor. Ze fungeert als het ware als dirigent. Ze regelt voor de optredens met het dameskoor de juiste akkoorden, waardoor de arrangementen goed uitkomen. Voor het Shantykoor transponeert zij muziekstukken, zodat deze geschikt zijn voor overige leden van het Shantykoor (gitaar, banjo, trekzak en accordeon).

Over Betty Schimmel-Berends

Betty is al 30 jaar als vrijwilligster betrokken bij de Kamperfoelieschool. Eerst als overblijfmoeder, maar zij is ook betrokken bij onder andere de sinterklaas- en kerstviering. Twee keer per week leest zij met de kinderen in de taalklas. Betty is een warm bad voor de kinderen met een vluchtelingenachtergrond. 
In haar woonwijk is zij actief op het sociale vlak. Via Facebookgroepen waar producten gratis worden weggegeven, verzamelt zij deze en deelt ze uit aan mensen die dit hard nodig hebben.

Over Jan Lustig

Jan is sinds 2009 vrijwilliger bij het Goois Natuurreservaat. Naast diverse werkzaamheden in de natuur besteedt hij veel extra tijd aan technische zaken. Hij verzorgt het onderhoud van de gereedschappen en maakt handige hulpmiddelen, zoals rekken en een rijdende werkbank.
Ook is Jan wekelijks chauffeur voor de Voedselbank en heeft hij de verhuizing van de Voedselbank begeleid.
In het verleden heeft Jan 10 jaar als chauffeur gewerkt voor de kringloopwinkel. Momenteel stelt hij zich ook beschikbaar voor incidentele klussen voor ouderen en gehandicapten in zijn eigen gemeente.

Burgemeester Niek Meijer bracht René Rakers telefonisch op de hoogte.

Over René Räkers

René heeft 43 jaar een onschatbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Singer Laren. Niet aan de bestuurderstafel, maar juist daarachter bij de mensen die het echte werk doen en de plannen uitvoeren. Hij is gestart als theatertechnicus en werd snel Hoofd Techniek, met verantwoordelijkheid niet alleen voor het technisch reilen en zeilen van het theater, maar voor hele gebouw inclusief museum.
Ook zet hij zich sinds 1980 in voor het Toneelgezelschap De Papegaai in Laren en zorgt niet alleen voor een fantastisch toneelbeeld, maar ook voor een veilige werk- en speelomgeving.
René kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn. De daadwerkelijke uitreiking zal plaatsvinden op de vrijwilligersavond van 5 juli 2024.