Lokaal Sport Akkoord: Elkaar vinden in bewegend Huizen

Het lokale sportakkoord 'Elkaar vinden in bewegend Huizen' is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Het nationale akkoord werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.

Vijf ambities

In juni zijn er twee digitale bijeenkomsten geweest met lokale sportverenigingen, buurtsportcoaches, sportplatform Huizen, commerciële aanbieders en maatschappelijke partners om te komen tot een Lokaal Sport Akkoord. Dit akkoord benoemt de belangrijke ambities en de daarbij behorende acties waar we de komende jaren gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Er is voor het lokale sportakkoord gekozen om met vijf ambities aan de slag te gaan:

  1. Inclusief sporten
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Vaardig in bewegen
  5. Positieve sportcultuur

Hulp voor sportverenigingen

Vanuit NOC*NSF worden diensten aangeboden voor sportverenigingen. Deze variëren van bestuurscoaching tot sporttechnische opleidingen en van 'omgaan met pubers' tot 'hoe diversiteit en inclusiviteit in de sportclub te implementeren'. Verenigingen kunnen aangeven waar zij op dit moment tegenaanlopen en waar zij graag ondersteuning bij willen hebben. U stuurt hiervoor een mail sturen naar sportief@huizen.nl.

Sportaanbieders worden ook door de aanvoerders van de verschillende deelakkoorden benaderd. De deelakkoorden worden hieronder uitgelegd: hoe de werkgroepen eruit zien en wat de laatste stand van zaken is. 

Lokaal Sport Akkoord ontvangen

Wilt u het Lokaal Sport akkoord per mail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar sportief@huizen.nl
 

Inclusieve sport

De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Waardoor een deel van de inwoners van Huizen nog weinig of zelfs niet sport. Het is hierin belangrijk inwoners eenvoudig kunnen zien wat het sport- en beweegaanbod in Huizen is.

Laatste nieuws over inclusieve sport

Er worden voor de verschillende doelgroepen werkgroepen gestart, die samen gaan kijken naar een manier om de doelstellingen te bereiken. 

Duurzame sportinfrastructuur

Deze ambitie staat voor het verduurzamen van sportvelden, zwembaden en sporthallen. Maar ook voor het optimaal en efficiënt gebruik maken van accommodaties. Daarnaast wordt de openbare ruimte optimaal ingericht om buiten bewegen mogelijk te maken. 

In de afgelopen jaren is er ingezet op het verduurzamen van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Dit is een doorlopend traject. Sinds 1 januari 2021 gebeurt dit samen met SRO Huizen BV. Verenigingen met een eigen accommodatie worden gemotiveerd om actief aan de slag te gaan om hun sportaccommodaties te verduurzamen.

Laatste nieuws over duurzame sportinfrastructuur

Er wordt met verschillende partijen gekeken hoe de sportaanbieders een goede plek krijgen op deze website.

Vitale sportaanbieders

Verenigingen moeten voor de toekomst hun financiële en organisatorische basis op orde hebben. Dit is vooral belangrijk nu ze voor allerlei uitdagingen hebben gestaan door corona. 

Daarnaast moeten er een vrijwilligersbeleid zijn en voldoende (geschoold) kader zijn. Hierin speelt diversiteit ook een rol. Er moet ingespeeld worden op de wensen vanuit de samenleving in aanbod en andere vormen van lidmaatschap. Ook verenigingsondersteuning is hierbij een belangrijk aspect. Om toekomstbestendig te zijn, is er samenwerking nodig tussen sportaanbieders uit dezelfde, maar zeker ook uit andere, sectoren. Daarnaast is het belangrijk om de aansluiting te zoeken met zorginstellingen. Dit is opgenomen in het preventie akkoord.

Laatste nieuws over vitale sportaanbieders

Op 14-15-16 april 2021 vinden vrijwilligersvoorlichtingen plaats. Dit is ook voor inwoners die vrijwilliger willen worden bij sportverenigingen. Op 3 mei 2021 is de werkgroep bij elkaar gekomen.

Vaardig in bewegen

Het is belangrijk om al op jonge leeftijd kinderen te stimuleren om te bewegen. Daarvoor hebben ze gekwalificeerde begeleiding nodig. Buurtsportcoaches zijn hierbij de verbindende factor. Zij zien de kinderen op school, bij de kinderopvang en bij de buitenschoolse activiteiten. Sportaanbieders krijgen zo de mogelijkheid om zich te presenteren aan de jeugd, zodat deze jongeren een gedegen keuze kunnen maken voor hun sportbeoefening. Komende jaren gaan we nog meer inzetten op de groep 12-17 jarigen. Hier zit de grootste groep afhakers. Hoe kunnen we hen behouden voor de sport? Verbinding zoeken met sportaanbieders? Maar hen zelf ook betrokken krijgen bij de organisatie van sportzaken.

Laatste nieuws over vaardig in bewegen

Maandag 3 mei is de werkgroep bij elkaar geweest.

Positieve sportcultuur

Plezier in sport en bewegen is het fundament voor een leven lang actief blijven. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier en de veiligheid van de sporter. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren. Zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Hier hoort ook gekwalificeerd kader bij.

Laatste nieuws over positieve sportcultuur

Op zaterdag 23 maart 2021 zijn er 8 nieuwe vertrouwenspersonen getraind.

Lokaal Sport Akkoord in de media

Onlangs verscheen er een artikel over het Lokaal Sport Akkoord in het Nieuwsblad voor Huizen.