Verordeningen

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Deze worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voorbeelden van verordeningen zijn de financiële verordening, legesverordening, havenverordening, marktgeldverordening en subsidieregelingen.

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Huizen bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Voorbeelden van beleidsregels zijn beleidsregels voor publieke laadpalen, tijdelijke terrasuitbreiding en richtlijnen voor bijzondere bijstand.

Verordeningen en beleidsregels te vinden op landelijke website

Wij publiceren onze verordeningen en beleidsregels op de landelijke website Overheid.nl. Daar zoekt u naar specifieke verordeningen en beleidsregels met behulp van de uitgebreide zoekfunctie.

Bekijk de lokale regelgeving via de onderstaande links.