Met het warme weer en de regen van afgelopen tijd groeit het groen in Huizen hard! We zijn dan ook druk bezig met groenbeheer. We maaien én we zaaien.

Extensief en intensief maaien

Waar het kan, maaien we het gras zo min mogelijk. Het liefst maar 1 of 2 keer per jaar. Dat noemen we extensief maaien. Gras krijgt dan de kans om te bloeien. Dat is goed voor bijen en andere insecten. Het hoge gras is ook een fijne verblijfplaats voor kleine dieren. Niet overal kunnen we het gras hoog laten worden. Bijvoorbeeld op plekken waar veel kinderen spelen. Of waar het zicht wordt belemmerd voor automobilisten en fietsers. Daar maaien we vaker. Dat noemen we intensief maaien. 

Zaaien van gras en kruidenmengsels

We maaien niet alleen, we zaaien ook. Deze week ronden we het inzaaien van gras op verschillende plekken af. En over een aantal weken starten we met het inzaaien van kruidenmengsels, die in de zomer zorgen voor kleurrijke bloemen.

Zelf biologische diversiteit vergroten

Wilt u weten wat u zelf kunt doen om de biologische diversiteit in Huizen te vergroten? Meer informatie vindt u op de pagina Biologische diversiteit.