Houdt uw verhuurder zich niet aan de wettelijke regels voor goed verhuurderschap? Dan kunt u een melding doen.

Regels voor goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap beschermt woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten  tegen ongewenste acties van verhuurders. Voor goed verhuurderschap gelden de volgende regels.

Een verhuurder:

 • mag niet discrimineren
 • mag niet intimideren
 • mag niet te hoge waarborgsommen en servicekosten vragen
 • moet de huurovereenkomst op papier hebben staan
 • moet de huurder schriftelijk informeren over de rechten en plichten van de verhuurder
 •  moet voor arbeidsmigranten een aparte arbeids- en huurovereenkomst in begrijpelijke taal maken

Een bemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten vragen.

Melding doen 

Bent u een (kandidaat) huurder, woont u in de regio Gooi en Vechtstreek en vindt u dat uw verhuurder zich niet aan deze regels houdt? Doe dan een melding bij het meldpunt goed verhuurderschap van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Naar het meldpunt

Een melding doen is gratis en kan anoniem.

Wat u niet kunt melden bij het meldpunt

U kunt geen melding doen over:

 • te hoge kale huurprijzen
 • overlast van buren
 • slecht onderhouden woonruimte en het herstellen van problemen door het slechte onderhoud
 • klachten over de openbare ruimtes en/of openbare orde
 • oplichting, zoals online scams

Voor klachten over een te hoge huurprijs of slecht onderhoud aan de woning kunt u terecht bij de Huurcommissie.

Bij overlast kunt u klachten melden bij uw verhuurder. Wanneer dit niet helpt, dan kunt u hulp vragen aan buurtbemiddeling.

Heeft u een klacht over een woningcorporatie? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van die woningcorporatie.

Wat gebeurt er met uw klacht bij het meldpunt?

Uw melding wordt door het meldpunt doorgezet naar uw gemeente. Als u dat wilt, kan de melding ook doorgezet worden naar een organisatie die u helpt met uw klacht. Dat kan alleen als u de melding niet anoniem doet.