De Nieuwe Bussummerweg is een belangrijke toegangsweg van Huizen, met een karakteristieke groene laanstructuur. Helaas hebben de bomen, die deze laan zo'n markante uitstraling geven, het moeilijk. Om de laanstructuur te herstellen, werkt de gemeente samen met een klankbordgroep en bewoners, aan een plan met daarin een integrale visie en de stappen die nodig zijn.

In 2023 stelde de gemeenteraad een toekomstbeeld voor de Nieuwe Bussummerweg vast: een groene bomenlaan en een veilige weg voor alle weggebruikers. Concreet gaan we nu aan de slag met het realiseren van kortetermijnmaatregelen. We gaan bomen planten, groenvakken inrichten en de weg op een aantal onderdelen verkeersveiliger maken. Het definitief ontwerp voor de bomen is gereed. Deze kunt u onderaan de pagina inzien bij het kopje ‘Definitief ontwerp’.

Planning werkzaamheden

Op 2 april 2024 is gestart met het planten van de bomen. Er worden in totaal 16 bomen geplant. Op basis van de resultaten van de proefsleuven die zijn gegraven, is er gecontroleerd of er ondergrondse kabels en leidingen zijn op de locaties voor de bomen. Uit deze controle blijkt dat we een deel van de bomen nog niet kunnen planten. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om op andere locaties meer bomen te planten. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het vierde kwartaal van 2024 afgerond.

Overige maatregelen: meer ruimte voor groen en verkeersveiligheid

Naast het planten van de bomen worden de groenvakken aangepakt. Een deel van de verharding wordt verwijderd, zodat er meer ruimte is voor groen. Verder worden alle groenvakken opnieuw ingezaaid met een bloemrijk kruiden- en grasmengsel. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig opgepakt met het onderhoudswerk van de fietspaden. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden worden ook de maatregelen voor het verhogen van de verkeersveiligheid uitgevoerd, zoals het plaatsen van drempels en het optisch versmallen van de rijbaan met belijning. 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u een e-mail sturen naar nieuwebussummerweg@huizen.nl.

Wethouders Karin van Werven en Fleur van der Kleij plantten samen met Petra Vosters van de klankbordgroep van bewoners een boom aan de Nieuwe Bussummerweg in Huizen.
De wethouders Karin van Werven en Fleur van der Kleij plantten op 9 april 2024 een boom aan de Nieuwe Bussummerweg. Ze deden dat samen met Petra Vosters, lid van de klankbordgroep van bewoners. Ze gaven daarmee de aanzet voor de verbetering van deze weg.