De Nieuwe Bussummerweg is een belangrijke toegangsweg van Huizen, met een karakteristieke groene laanstructuur. Helaas hebben de bomen, die deze laan zo'n markante uitstraling geven, het moeilijk. Om de laanstructuur te herstellen, werkt de gemeente samen met een klankbordgroep aan een plan met daarin een integrale visie en de stappen die nodig zijn. Dat meerjarenplan wordt in het najaar van 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de voortgang van dit project.

Bomen

Zowel in als rond Huizen is het groene karakter heel herkenbaar. Dat willen we graag behouden, ook op de Nieuwe Bussummerweg. Daar staan nu 306 laanbomen in een grote variëteit. Om de groene laanstructuur te kunnen herstellen, is het nodig om in beeld te hebben welke bomen wel en niet behouden kunnen worden. Dit doen we niet zomaar. Aan de hand van criteria, zoals conditie, gebreken, standplaats en specifieke eigenschappen van een soort, hebben we voor alle bomen de toekomstverwachting bepaald. Een volledig rapport met de resultaten van de bomeninspectie vindt u onder het kopje 'Digitale documenten'. 

We constateerden dat 30 van de 306 bomen ziek en soms zelfs dood zijn. Vooral schimmels hebben gezorgd voor een slechte conditie van deze bomen. Daarom hebben we voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd. We gaan al snel, namelijk op 15 juni, starten met het verwijderen. De bomen nog langer in stand houden is vanwege veiligheidsrisico’s niet verantwoord. Op onderstaande kaart ziet u welke bomen verwijderd worden. 

 

Nieuwsbrief Nieuwe Bussummerweg - februari 2021

De Nieuwe Bussummerweg is een belangrijke toegangsweg van Huizen, met een karakteristieke groene laanstructuur. Helaas hebben de bomen, die deze laan zo’n markante uitstraling geven, het moeilijk. Om de laanstructuur te herstellen, werkt de gemeente samen met een klankbordgroep aan een plan met daarin een integrale visie en de stappen die nodig zijn. Dat meerjarenplan wordt in het najaar 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Tot die tijd willen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van het project.

Bomen

Zowel in als rond Huizen is het groene karakter heel herkenbaar. Dat willen we graag behouden, ook op de Nieuwe Bussummerweg. Daar staan nu 306 laanbomen in een grote variëteit. Om de groene laanstructuur te kunnen herstellen, is het nodig om in beeld te hebben welke bomen wel en niet behouden kunnen worden. Dit doen we niet zomaar. Aan de hand van criteria zoals conditie, gebreken, standplaats en specifieke eigenschappen van een soort, hebben we voor alle bomen de toekomstverwachting bepaald. Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt in:

  • a. Toekomstverwachting < 5 jaar
  • b. Toekomstverwachting 5-10 jaar
  • c. Toekomstverwachting 10 > jaar

Dertig bomen hebben een levensverwachting van minder dan vijf jaar. Deze bomen zijn ziek en sommige zijn zelfs al dood. Hoewel dat niet altijd voor iedereen (goed) zichtbaar is, zorgen vooral schimmels voor een verminderde conditie van deze bomen. Die slechte conditie brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom hebben we helaas voor deze bomen een kapvergunning moeten aanvragen.

Voor de overige bomen gaan we samen met de klankbordgroep onderzoeken deze passen in het herstel van de laanstructuur. Het volledige rapport met de resultaten van de bomeninspectie vindt u op www.huizen/nieuwebussummerweg. Daar vindt u ook een kaart waarop de te kappen bomen staan aangegeven.

De volgende stap

In november 2020 was de laatste bijeenkomst met de klankbordgroep. Vanwege de coronamaatregelen was dit een digitale bijeenkomst. In deze fase van het project kiezen we liever voor persoonlijke gesprekken, uiteraard in een kleinschalige opzet. Deze gesprekken gaan over de eerste opzet van de plannen en zullen uiterlijk half april plaatsvinden. Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn deze gesprekken op het gemeentehuis of in De Engel, aan de César Francklaan 13.

Vragen?

Albert Hoogenkamp, projectleider

“Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Albert Hoogenkamp, sinds kort projectleider van de Nieuwe Bussummerweg. Via deze nieuwsbrief ga ik u de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Als u vragen heeft of meer wilt weten, weet mij te vinden! Dat kan via een e-mail naar nieuwebussummerweg@huizen.nl of een telefoontje naar 06 24 27 50 19.”

Nieuwsbrief Nieuwe Bussummerweg - juni 2021

Eerder dit jaar hebben we u via deze nieuwsbrief geïnformeerd over het meerjarenplan voor de bomen aan de Nieuwe Bussummerweg. Om de laanstructuur te herstellen, werkt de gemeente samen met een klankbordgroep aan een plan met daarin een integrale visie en de stappen die nodig zijn. Dat meerjarenplan wordt in het najaar 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In april en mei hebben we met de klankbordgroep gesproken over de eerste opzet van de plannen In de tussentijd hebben we een kapvergunning moeten aanvragen voor dertig bomen. Deze bomen zijn helaas ziek en moeten daarom verwijderd worden. Dat gaat al op 15 juni gebeuren. In deze nieuwsbrief leest u daarover meer.

Bomen

Om de laanstructuur te herstellen, is in beeld gebracht welke bomen wel en niet behouden kunnen worden. We constateerden dat 30 van de 306 bomen ziek en soms zelfs dood zijn. Vooral schimmels hebben gezorgd voor een slechte conditie van deze bomen. Daarom hebben we voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd. We gaan al snel, namelijk op 15 juni, starten met het verwijderen. De bomen nog langer in stand houden is vanwege veiligheidsrisico’s niet verantwoord.

Flora en fauna

De afgelopen tijd hebben we een flora en fauna onderzoek laten uitvoeren. Uit dat onderzoek blijkt dat er in twee bomen vogels nestelen. Uiteraard laten wij deze bomen staan, totdat de vogels zijn uitgevlogen. We verwachten dat deze bomen in juli verwijderd kunnen worden.

Werkzaamheden 15 – 23 juni

Op 15 juni starten we met het verwijderen van zieke bomen en de boomstronken. Uiterlijk 23 juni is dit afgerond. De werkzaamheden kunnen wat overlast veroorzaken. Om het verkeer te begeleiden, zetten we verkeersregelaars in.

Presentatie ontwerp

Op 9 juli organiseren we een inloopbijeenkomst om u het ontwerp te laten zien. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging. Afhankelijk van de coronamaatregelen kijken we hoe we deze inloop gaan vormgeven, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of in De Engel, aan de César Francklaan 13.

Inspectierapport

Het volledige rapport met de resultaten van de bomeninspectie vindt u op www.huizen.nl/nieuwebussummerweg. Daar vindt u ook een kaart waarop staat aangegeven welke bomen verwijderd worden.

Vragen?

Als u vragen heeft of meer wilt weten, neem dan contact op met Albert Hoogenkamp, projectleider. Dat kan via een e-mail naar nieuwebussummerweg@huizen.nl of met een telefoontje naar 06 24 27 50 19.

Digitale documenten

Als u moeite heeft met het bekijken van de documenten, of als u toelichting wilt, dan kunt u contact opnemen met projectleider Albert Hoogenkamp. Dat kan via een e-mail naar nieuwebussummerweg@huizen.nl of een telefoontje naar 06 24 27 50 19.