Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. U kunt hierbij denken aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen én het gebruik van gronden en gebouwen. Op de pagina Vergunningen leest u wanneer u een vergunning nodig heeft. 

Bekijk ook het animatiefilmpje over de Omgevingswet.

Wat houdt de Omgevingswet in?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld, ze spreken elkaar soms ook tegen. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen voor de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

Eén Omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht:

  • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is

Eén Omgevingsvergunning:

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken)
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte als het plan past in het Omgevingsplan én als de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving (participatie).

Wat merkt u van de Omgevingswet?

U krijgt te maken met de Omgevingswet, wanneer u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Maar ook als uw buren, wij als gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving. U mag daar dan iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Wie gaan er met de Omgevingswet aan de slag?

Wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Onderdeel van nieuwe initiatieven is het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ideeën. De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol.

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe Huizen er over 20 of 30 jaar eruit moet komen te zien. Veel onderwerpen zijn hierbij belangrijk. Denk aan wonen, werken, spelen, leren en ontspannen in Huizen. Maar ook aan de bereikbaarheid, de natuur, het water, het groen en aan mogelijkheden om hernieuwbare energie te winnen. Meer informatie kunt u vinden op www.huizen.nl/omgevingsvisie.

Wat is een Omgevingsplan?

De juridische borging van de omgevingsvisie gebeurt in het omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan). De procedure en besluitvorming volgt daarom op de omgevingsvisie. De mogelijkheid om te reageren wordt expliciet bekend gemaakt zodra een concrete datum bekend is.