Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor onder andere wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van het gebied. Alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de zogeheten fysieke leefomgeving worden onderdeel van het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en andere regels over de leefomgeving. 

Meer informatie over de Omgevingswet leest u op de website 'Aan de slag met de omgevingswet'. Ook kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid

Omgevingsvisie

Wij willen er voor zorgen dat gemeente Huizen ook in de toekomst een plezierige plek is om te wonen, werken, winkelen en te recreëren. Dit leggen wij straks vast in de omgevingsvisie van Huizen en daar hebben wij u bij nodig! De omgevingsvisie gaat namelijk over de toekomst van uw leefomgeving. Dit gaat bijvoorbeeld over de bereikbaarheid met de fiets en de auto, het winkelaanbod, wonen, de inrichting van de openbare ruimte en hoe we omgaan met de energietransitie. Alleen met uw inbreng krijgen we een duidelijk beeld van wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Huizen. Samen met u zoeken we graag naar de kwaliteiten, de eigen identiteit en de toekomstige ontwikkeling van Huizen. 

U kunt uw mening geven, reageren op ideeën en meer informatie vinden op ons online platform over de toekomst van Huizen.