De werkzaamheden voor de vernieuwing van de Oost-West zijn tijdelijk stilgelegd. BAM en de opdrachtgever, gemeente Huizen zijn op dit moment met elkaar in gesprek over het vervolg van de uitvoering van de opdracht. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden hervat gaan worden.

Taakstellend budget

Na een aanbestedingstraject is de opdracht voor de uitvoering aan BAM gegund. In de opdracht staan een aantal criteria waarbinnen deze uitgevoerd moet worden. Eén van de harde criteria is een taakstellend budget. Dat betekent dat de uitvoering binnen het vooraf vastgestelde bedrag uitgevoerd moet worden.

BAM heeft echter aangegeven dat uitvoering binnen het taakstellende budget toch niet haalbaar is. De kosten zijn volgens haar fors hoger dan verwacht. Voor de gemeente Huizen is (nog) niet duidelijk hoe deze kostenverhoging is te verklaren. Gemeente Huizen en BAM zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te zoeken naar oplossingen. Vooralsnog zijn alle werkzaamheden stilgelegd.

Wethouder Roland Boom: “Het is spijtig dat het werk stil ligt, juist ook omdat de bomen al gekapt zijn, vanwege het broedseizoen. Huizen heeft immers behoefte aan een betrouwbare buslijn en veilige voet- en fietspaden in een groene omgeving. Het overleg met BAM is daarom gericht op een verdergaande samenwerking. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer om dit in goede samenwerking voor elkaar te krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk de handen ineen slaan en doen wat we met elkaar hebben afgesproken.”

Op welke termijn worden werkzaamheden hervat?

Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang de werkzaamheden stil liggen. Eerst moet er overeenstemming komen over de kosten en het vervolg. Uiteraard streeft de gemeente Huizen er naar de integrale vernieuwing van de Oost-West as, zo spoedig als mogelijk, uit te voeren.