Kabinetszaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Onder Kabinetszaken vallen de organisatie van de jaarlijkse lintjesregen, Veteranendag, de 4-mei herdenking, de bijeenkomst van gedecoreerden tijdens Koningsdag en de organisatie van de nieuwjaarsreceptie. 

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend bij Koninklijk besluit, maar een voorstel begint bij de gemeente. Wilt u iemand voordragen voor een lintje tijdens de eerstvolgende Lintjesregen in april, dan kunt u tot 1 augustus van het jaar voorafgaand aan de Lintjesregen een voorstel indienen. Op lintjes.nl/voordragen staat alle informatie over de procedure en het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Huizer Insigne

Een Huizer Insigne is een blijk van waardering van het college van burgemeester en wethouders, die kan worden toegekend door het college van burgemeester en wethouders en kan worden uitgereikt aan iemand die zich op een zeer bijzondere manier heeft ingezet voor de gemeente Huizen. 

Ereburgerschap en Zilveren Eremedaille

Het Ereburgerschap en de Zilveren Eremedaille van de gemeente Huizen worden toegekend door de Gemeenteraad. Dit is een voorstel vanuit de Gemeenteraad voor mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap van Huizen. 

Jeugdlintje

Een jeugdlintje is een waardering van het college van burgemeester en wethouders. Een jeugdlintje kan worden toegekend aan een jongere tussen de 8 en 18 jaar, die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de Huizer samenleving of die een bijzondere prestatie heeft geleverd. 

Predicaat "Koninklijk"

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die wordt verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de begunstigde. Alleen de Koning kan deze toekennen. 

Predicaat "Hofleverancier"

Het predicaat Hofleverancier kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen, die een zeer belangrijke plaats innemen in de regio. Alleen de Koning kan deze toekennen. 

Contact

Voor informatie neemt u contact op met de contactpersoon Kabinetszaken. Telefoonnummer (035) 528 13 34.