Ontwikkeling programma detailhandel en kantoren

De afgelopen jaren kregen wij regelmatig initiatieven binnen om bestaande panden te gebruiken voor of om te zetten naar functies – zoals woningbouw of commerciële activiteiten - die niet passen in het bestemmingsplan. Die initiatieven voor bijvoorbeeld panden in of bij de verschillende winkelcentra en kantoorpanden, worden zorgvuldig beoordeeld .

Dit kost veel tijd, omdat elke beoordeling maatwerk vraagt.  We hebben gemerkt dat het verloop van zo’n initiatieftraject en de afwegingen die daarbij plaatsvinden niet altijd inzichtelijk en duidelijk zijn, noch voor de initiatiefnemer als voor de omgeving. Daar brengen we graag verandering in.  

Wat hebben we gedaan?

In 2021 zijn er diverse interactieve sessies geweest met onder andere ondernemers, eigenaren, makelaars en andere belanghebbenden om input te krijgen voor de programma’s detailhandel en kantoren. Bij dit proces is de gemeente door het bureau Stec Groep ondersteund. Bureau Stec heeft zowel kwantitatief als kwalitatief gekeken naar de werkgebieden.

Op 7 maart 2022 zijn de programma’s door ons college van burgemeester en wethouders vastgesteld.