De afgelopen jaren kregen wij regelmatig initiatieven binnen om bestaande panden te gebruiken voor of om te zetten naar functies – zoals woningbouw of commerciële activiteiten - die niet passen in het bestemmingsplan. Die initiatieven voor bijvoorbeeld panden in of bij de verschillende winkelcentra en kantoorpanden, worden zorgvuldig beoordeeld .

Dit kost veel tijd, omdat elke beoordeling maatwerk vraagt.  We hebben gemerkt dat het verloop van zo’n initiatieftraject en de afwegingen die daarbij plaatsvinden niet altijd inzichtelijk en duidelijk zijn, noch voor de initiatiefnemer als voor de omgeving. Daar brengen we graag verandering in.  

Wat gaan we doen?

We gaan er voor zorgen dat er een duidelijk afwegingskader komt voor dit soort beslissingen. Daarbij betrekken we trends, ontwikkelingen, (toekomstige) leegstand, benodigde functies enzovoort. Zo komen we tot een goede balans in wat nodig, wenselijk en mogelijk is op het gebied van detailhandel en kantoorruimten. De bouwstenen hiervoor gaan we samen met ondernemers, makelaars en andere belanghebbenden ontwikkelen en leggen we uiteindelijk vast in een van de programma’s van de omgevingsvisie. We willen dat dit jaar afronden. De Stec Groep - bekend van onderzoek, advies en strategie over wonen en werken - gaat ons hierbij ondersteunen. 

Proces

Op dit moment werken we aan een proces voor de ontwikkeling van het programma. Onderdelen van dat proces zijn dialoogcafé’s waar elke belanghebbende aan mee kan doen. Zodra daarover meer bekend is, vindt u dat ook op deze website. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem contact op met de gemeente via 14 035 of e-mail gemeente@huizen.nl.