Omgevingsloket

Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035. Ook voor het inzien van vergunningen en besluiten moet u een afspraak maken.

Ondernemersloket

Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij het Omgevingsloket. Het ondernemersloket is namelijk onderdeel van dit loket. 

Heeft u financiële hulp en ondersteuning nodig? U kunt dan ook terecht bij het Loket voor zelfstandigen met geldzorgen en het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek.