De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt steeds meer vorm – voor de korte termijn in veelal eenvoudige opvangplaatsen voor de eerste te verwachten 50.000 mensen, en daarna voor een mogelijk grotere groep en voor een eventuele langere termijn. Er zijn op dit moment door veiligheidsregio’s en gemeenten circa 30.000 opvangplekken gerealiseerd, waarvan er nu ruim 20.000 worden bezet. Ook zijn inmiddels meer dan 13.000 vluchtelingen geregistreerd.

De stroom van vluchtelingen uit Oekraïne stelt Nederland voor een grote opgave en er wordt hard gewerkt om alle vragen die hierbij horen op te lossen. Zowel voor de korte als voor de middellange termijn. Het kabinet heeft woensdag 30 maart 2022 in de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een aantal besluiten genomen.

Lees het hele nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.