Directie

De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij geeft als algemeen directeur leiding aan de ambtelijke organisatie. 

Afdelingen en teams

De organisatie van gemeente Huizen is verdeeld in zes afdelingen en een stafteam.

 • Stafteam Personeel en Organisatie
 • Afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning
 • Afdeling Financiën
 • Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
 • Afdeling Maatschappelijk Beleid
 • Afdeling Omgeving
 • Afdeling Openbare Werken
FunctieNevenfuncties
Algemeen directeur en gemeentesecretarisBekijk de nevenfuncties.
Hoofd afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning
 • Lid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de Gebruikersvereniging van PinkRoccade Local Government - onbetaald.
Hoofd afdeling Financiën / ConcerncontrollerGeen nevenfuncties
Hoofd afdeling Omgeving
 • Lid commissie bezwaarschriften Zeewolde/Harderwijk - betaald.
 • Voorzitter/lid commissie bezwaarschriften samenwerkingsverband Bunschoten/Nijkerk/Putten - betaald.
Hoofd afdeling Openbare WerkenGeen nevenfuncties
Hoofd afdeling Maatschappelijk BeleidGeen nevenfuncties
Hoofd afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
 • Bezoekbroeder Meentkerk - onbetaald.
 • Penningmeester Stuurgroep Tsjernobyl-kinderen Huizen - onbetaald.
 • Vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland - onbetaald.

Organigram

Binnen de afdelingen werken collega's samen in teams voor de verschillende vakgebieden. Het organigram laat de directie, de afdelingen en de teams zien. 

Organigram van de Gemeente Huizen