Vervolgtraject Oude Raadhuisplein onder leiding van neutrale gespreksleider

Inwoners van Huizen en de bezoekers van de markt en het Oude Raadhuisplein konden vorig jaar aangeven hoe zij denken over het verlevendigen en aantrekkelijker maken van het Oude Raadhuisplein op de zaterdag. In samenwerking met de marktcommissie en winkeliersvereniging het Hart van Huizen wilde de gemeente met dit onderzoek ervoor zorgen dat Huizen ook na deze coronaperiode een bruisend centrum heeft waar men goed kan recreëren, onder andere door in te zetten op aantrekkelijke horecaterrassen en een sfeervolle markt op de zaterdag. 

Voortgang

Op maandag 25 oktober zijn de uitkomsten van de enquête ‘Verlevendigen Oude Raadhuisplein’ en het plan van aanpak voor het vervolgtraject toegelicht aan het bestuur van de marktcommissie en winkeliersvereniging het Hart van Huizen. In dit overleg is aangegeven dat het wenselijk is de uitkomsten te vertalen naar een door de marktcommissie en winkeliersvereniging gezamenlijk gedragen plan. Dit plan zou, volgens het plan van aanpak voor het vervolgtraject, op maandag 6 december worden besproken. Het bestuur van de marktcommissie en de winkeliersvereniging het Hart van Huizen hebben bij elkaar gezeten om voorgaande te bespreken. Tijdens dit overleg hebben beide partijen echter aangegeven behoefte te hebben aan een onafhankelijke gespreksleider.

Hoe nu verder?

Inmiddels zijn er door de gemeente gesprekken gevoerd met verschillende bureaus voor de inzet van een neutrale gespreksleider. Gekozen is voor bureau Okra als neutrale gespreksleider voor het begeleiden van het vervolgtraject ‘Verlevendigen Oude Raadhuisplein’. 
De komende periode gaan het bestuur van de marktcommissie en de winkeliersvereniging het Hart van Huizen aan de slag met bureau Okra voor een verdere invulling van het vervolgtraject. Met als doel: het creëren van een gezamenlijk gedragen plan dat recht doet aan de uitkomsten van de enquête en bijdraagt aan het realiseren van een levendig en aantrekkelijk Oude Raadhuisplein op de zaterdag. Het streven is om dit plan gereed te hebben vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.