Huizen Klimaatbewust

Deze website is de verzamelplaats en wegwijzer voor het klimaatbeleid in Huizen. Inwoners, bedrijven en andere organisaties vinden hier informatie en tips over aardgasvrij wonen, energiesubsidie, elektrisch rijden, het scheiden van afval, de opvang van water, openbaar groen en uw eigen tuin. 

U leest hier hoe Huizen omgaat met wateroverlast, droogte en hittestress. Ook leest u wat u kunt doen om Huizen klimaatbestendig te maken.

Huizen Klimaatbewust is een initiatief van de gemeente Huizen.

Waarom Huizen Klimaatbewust?

De gevolgen van klimaatverandering zijn ook in ons land te merken: Langere periodes met droogte en hoge temperaturen, en aan de andere kant vaker extreme regenbuien. Klimaatzones verschuiven en dat heeft effect op onze natuur. De verwachting is dat deze effecten nog verder toenemen.

Fossiele energiebronnen zoals aardgas en steenkool raken op. Maar zij waren ook zeer vervuilend (veel CO2-uitstoot). Wereldwijd zoeken we naar andere en schonere energieoplossingen. Schone energie is nodig om de uitstoot van CO2 te verlagen en de opwarming van de aarde te verminderen. Als we schone energie zelf opwekken, zijn we daardoor ook minder afhankelijk van (dure) energie uit andere landen. 

Maatregelen zijn daarom hard nodig. Wereldwijd en in Nederland zijn afspraken gemaakt om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Nederland wil met het Klimaatakkoord in 2030 de uitstoot van CO2 halveren. Daarnaast moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Het is dus nodig om de oorzaken én de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Als gemeente proberen we zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven. En elke gemeente moet met oplossingen komen. De website Huizen Klimaatbewust helpt u bij het maken van duurzame keuzes. Zo werken we met elkaar aan een prettige en schonere leef- en werkomgeving in Huizen.

Contact Huizen Klimaatbewust

Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar gemeente@huizen.nl of bel naar 14 035.