Overlijden, aangifte

Wanneer iemand is overleden, doet u aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte van overlijden kan gedaan worden door ‘een ieder die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden'

In de meeste gevallen doet de uitvaartverzorger aangifte. De aangifte moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Doe dit voor de begrafenis of crematie. Begraven of cremeren gebeurt uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden.

Bij de aangifte van overlijden maakt de gemeente een document aan waarin in ze toestemming geeft voor de uitvaart. Deze is bestemd voor de beheerder van de begraafplaats of het crematorium. Bij aangifte van overlijden wordt het overlijden geregistreerd bij de burgerlijke stand en wordt er een overlijdensakte opgesteld.

Aangifte van overlijden doen

Online aangifte doen

Een online aangifte is alleen mogelijk als u een eHerkenningsmiddel heeft. Daarnaast meldt u zich eenmalig aan bij de gemeente Huizen. Dit kan via gemeente@huizen.nl.

eHerkenningOnline een overlijden doorgeven

Aangifte doen in het gemeentehuis 

Als u een aangifte van overlijden wilt doen in het gemeentehuis, dan maakt u een afspraak met Burgerzaken. U mailt hiervoor naar burgerzaken@huizen.nl of u belt naar het telefoonnummer 14 035.

Voor het doen van een aangifte van overlijden, neemt u het volgende mee: 

  • Een aangifteformulier van het overlijden.
  • B-enveloppen (een envelop die bedoeld is voor het CBS met daarin een formulier waar de doodsoorzaak staat beschreven door de geneeskundige).
  • Een verklaring van overlijden die is gemaakt door de behandelend geneeskundige of gemeentelijke lijkschouwer. Deze verklaring is nodig bij een natuurlijke en onnatuurlijke doodsoorzaak.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak is een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis van de Officier van Justitie nodig. 
  • Als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is, dan is een verklaring van geen bezwaar van een geneeskundige nodig. 
  • Als er sprake is van ontleding, dan is een verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding nodig. 
  • Als het nodig is, het trouwboekje voor het bijwerken van de overlijdensgegevens. 

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Aan een uittreksel van de overlijdensakte wel. Dat is € 16,60 (tarief 2024).