Maximaal 3 dagen

Het is niet toegestaan om een camper, aanhangwagen of caravan langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te parkeren. Deze regel is genomen in de algemene plaatselijke verordening. 

Handhaving

De politie en de BOA's van de gemeente treden handhavend op. Als blijkt dat is gehandeld in strijd met de algemene plaatselijke verordening, wordt een proces verbaal opgemaakt. Als de eigenaar niet tijdig voor verwijdering zorgt, is de gemeente bevoegd om bestuursdwang toe te passen of een dwangsom op te leggen. Dit betekent dat de gemeente het voertuig laat verwijderen op kosten van de eigenaar of een dwangsom oplegt voor ieder dag dat het voertuig niet van de openbare weg is verwijderd.